Valvottavatiedote 20.4.2016 – 28/2016

Finanssivalvonta on julkaissut kannanoton ”Varojen ja velkojen arvostaminen Solvenssi II -vakavaraisuuslaskennassa”

Kannanoton mukaan Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin (Määräykset ja ohjeet 14/2012) sisältyviä määräyksiä käypien arvojen määrittämisestä voidaan käyttää eräin edellytyksin Solvenssi II -laskennassa. Lisäksi kannanotossa käsitellään Solvenssi II -asetuksen artiklojen 11–16 soveltamista.

​​​Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528 tai teija.korpiaho(at)finassivalvonta.fi.

Liite

Kannanotto: Varojen ja velkojen arvostaminen Solvenssi II -vakavaraisuuslaskennassa