Valvottavatiedote 11.5.2015 – 19/2015

EIOPA käynnistää vaikuttavuusarvion ja stressitestin lisäeläkelaitoksille, Suomi ei osallistu testiin

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on julkistanut 11.5.2015 materiaalin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP) vaikuttavuusarvioksi (quantitative assessment) ja stressitestiksi. Suomessa IORP-laitoksia ovat lisäeläkesäätiöt ja -kassat. Vaikuttavuusarvio liittyy EIOPAssa käynnissä olevaan IORP-laitosten vakavaraisuuskehikon kehitystyöhön.

Finanssivalvonta on päättänyt, ettei Suomesta osallistuta vaikuttavuusarvioon ja stressitestiin. Finanssivalvonnan arvion mukaan osallistuminen vaatisi sekä toimijoilta että Finanssivalvonnalta suhteettoman suuren panostuksen saavutettuihin hyötyihin nähden. IORP-sektorin merkitys suomalaiseen kokonaiseläketurvaan on keskimäärin vähäinen eikä nykyisten ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten piiriin pääsääntöisesti tule enää uusia vakuutettuja.

Vaikuttavuusarvio- ja stressitestimateriaali on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Vesa Hänninen, puhelin 010 831 5535