Tillsynsobjekt

Här kan du få följande information om Finansinspektionens tillsynsobjekt:

  • Tillsynsobjektens och Finansinspektionens institutsansvarigas kontaktuppgifter
  • Information om verksamhetstillstånd eller annan rättslig grund att bedriva verksamhet
  • Placeringsfonder som fondbolagen förvaltar

Uppgifterna i förteckningen över tillsynsobjekt uppdateras varje natt.

Försäkringsförmedlarregister