Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

Föreskrifter och anvisningar 7/2015 (pdf)

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare

Rapporteringsblanketterna RVA1 och RVA2 (excel)

Läs mer

Föreskriftssamling