Kreditinstitut

Rapporteringskarta

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Finländska kreditinstitut

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LR Kapitaltäckning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LE Stora exponeringar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LCR DA Likviditetskrav

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

se ovan

COREP NSFR Krav på kapitalanskaffning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP ALM

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP FRTB
En grundlig revidering av
kapitaltäckningsreglerna för
handelsportföljen

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

REM BM
Ersättning

REM HE
Högavlönade anställda

Årligen per 31.12.

Senast 30.6.

se ovan

G-SII
Tilläggsrapportering för
specificering och
fastställandet av G-SII buffertar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

1.7., 1.10., 2.1., 1.4.

5/2014 avsnitt 3
Rapportering av inteckning av tillgångar

AE

 

  1. Delarna A, B och D kvartalsvis: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
  2. Del C årsvis: 31.12.
  3. Del E halvårsvis: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 avsnitt 3
Rapportering av finansieringsplaner
FP Årligen per 31.12.

Senast 15.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP CR Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP RM Årligen per 31.1.

Senast 4.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IMV Årligen per 30.9.

Senast 14.10.

3/2020 anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

COVID19

Kvartalsvis

(ända till 12/2021)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

R Ränterisk

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 20 bankdagar

se ovan

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Rapporten om belåningsgraden

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

7/2015 avsnitt 5
Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

RVA

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

7/2012 avsnitt 4
Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

KP

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 15 bankdagar

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

6/2019
För rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler
STT Rapportering av internaliserad avveckling (CSDR)
Rapporteringsplikten baserar sig på rapportörens egna anmälan
Kvartalsvis 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4, 15.7, 15.10
8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsplikten gäller kreditinstitut och deras i Finland verksamma filialer, om de tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis 30.6., 31.12. 28.2., 31.8.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska kreditinstituts finländska filialer som tar emot inlåning (säte inom EES)

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsplikten gäller kreditinstitut och deras i Finland verksamma filialer, om de tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis 30.6., 31.12. 28.2., 31.8.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska kreditinstituts finländska filialer som driver annan verksamhet än inlåning (säte inom EES)

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsplikten gäller kreditinstitut och deras i Finland verksamma filialer, om de tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis 30.6., 31.12. 28.2., 31.8.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.