Betalningsleverantörer

Rapporteringskarta

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Betalningsleverantörer

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2016 avsnitt 8.4.2
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MU Stora exponeringar

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 avsnitt 8.4.3
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MJ krediter och oreglerade fordringar


Halvårsvis
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)

8/2016 avsnitt 8.4.4
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MV Kapitalbas och kapitaltäckning Årsvis 31.12. 28.2.
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

 

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 och 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.