Luottolaitokset

Tiedonkeruukartta

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Mitä pitää raportoida

Suomalaiset luottolaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat   Palautuspäivät

 

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

  26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi (COREP)

COREP OF
Omat varat

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

ks yllä

COREP LR 
Omavaraisuus-
aste

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

ks yllä

COREP LE
Suuret
asiakasriskit

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

ks yllä

COREP LCR DA  Maksuvalmius-
vaatimus

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

 

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

 

ks yllä

COREP NSFR
Pysyvän
varainhankinnan
vaatimus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

  ks yllä

COREP ALM
Likviditeetin
lisämetriikka

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

  ks yllä

COREP FRTB
Kaupankäyntisalkkua koskevan
vakavaraisuussääntelyn
perusteellinen uudistus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

  ks yllä

REM BM
Palkitseminen

REM HE
Suurituloiset

Vuosittain 31.12. tilanteesta

 

Viimeistään
30.6.

  Ks yllä

G-SII
Lisäraportointi G-SII-puskurikantojen yksilöintiä ja
määrittämistä varten

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

1.7., 1.10., 2.1., 1.4.

  5/2014 luku 3
Raportointi
varojen vakuussidonnaisuudesta

AE

 

 1. Tiedonkeruun osat
  A, B ja D neljännesvuosittain:
  31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Tiedonkeruun osa C
  vuosittain: 31.12.
 3. Tiedonkeruun osa E
  puolivuosittain: 30.6., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

  6/2014 luku 3
Raportointi
varainhankintasuunnitelmista
FP Vuosittain 31.12. tilanteesta

 

Viimeistään
15.3.

 

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP CR Vuosittain 31.12. tilanteesta

 

Viimeistään
11.4.

 

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP RM Vuosittain 31.1. tilanteesta

 

Viimeistään
4.3.

 

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP IMV Vuosittain 30.9. tilanteesta

 

Viimeistään
14.10.

 

3/2020 (pdf) Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta  

COVID19

Neljännesvuosittain (12/2021 saakka)

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

  1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

30
pankkipäivän kuluessa

  ks yllä

R Korkoriski

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

20
pankkipäivän kuluessa

 

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

30
pankkipäivän kuluessa

  7/2015 luku 5
Rahoitus- ja
vakuutus-
ryhmittymien vakavaraisuuden
laskenta ja
raportointi

RVA

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

  7/2012 luku 4
Kiinnitysluotto-pankkitoimintaa koskeva
raportointi

KP

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

15 
pankkipäivän kuluessa

  Rahanpesulaki (444/2017)

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

 

28.2.

  6/2019
Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten
STT Sisäisen toimituksen toteutus (CSDR)
Raportointivelvollisuus määräytyy raportoijan oman ilmoituksen perusteella
Neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.   15.1., 15.4, 15.7, 15.10
  8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi
Raportointivelvollisuus koskee kotimaisia luottolaitoksia sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivuliikkeitä, mikäli tarjoavat maksupalvelua Suomessa.
Puolivuosittain 30.6., 31.12.   28.2., 31.8.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Talletuksia vastaanottavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain, tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Rahanpesulaki
(444/2017)

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi
Raportointivelvollisuus koskee kotimaisia luottolaitoksia sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivuliikkeitä, mikäli tarjoavat maksupalvelua Suomessa.
Puolivuosittain 30.6., 31.12. 28.2., 31.8.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Muita kuin talletuspalveluja harjoittavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

 

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Rahanpesulaki
(444/2017)

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi
Raportointivelvollisuus koskee kotimaisia luottolaitoksia sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivuliikkeitä, mikäli tarjoavat maksupalvelua Suomessa.
Puolivuosittain 30.6., 31.12. 28.2., 31.8.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.