Luottolaitokset

Tiedonkeruukartta

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Mitä pitää raportoida

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Luottolaitokset

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Suomalaiset luottolaitokset

Määräykset ja ohjeet

Raportoitava tieto

Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi (COREP)

COREP OF
Omat varat

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LR 
Omavaraisuus-
aste

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LE
Suuret
asiakasriskit

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LCR DA  Maksuvalmius-
vaatimus

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

ks yllä

COREP NSFR
Pysyvän
varainhankinnan
vaatimus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP ALM
Likviditeetin
lisämetriikka

Kuukausittain
kalenterikuukauden
viimeisen päivän tilanne

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP FRTB
Kaupankäyntisalkkua koskevan
vakavaraisuussääntelyn
perusteellinen uudistus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

REM BM
Palkitseminen

REM HE
Suurituloiset

REM HR Institution
Suhteiden korkeammat tasot

REM GAP sukupuolten palkkaeroa koskevat tiedot

Vuosittain 31.12. tilanteesta

Vuosittain 31.12. tilanteesta

Joka toinen vuosi 31.12 tilanteesta

 

Joka kolmas vuosi 31.12 tilanteesta

Viimeistään
15.6.

Viimeistään
15.6.

Seuraava palautus 15.6.2025 (31.12.2024 tilanteesta)

Seuraava palautus 15.6.2027 (31.12.2026 tilanteesta)

ks yllä

G-SII
Lisäraportointi G-SII-puskurikantojen yksilöintiä ja
määrittämistä varten

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

3.7., 2.10., 2.1., 3.4.

5/2014 luku 3
Raportointi
varojen vakuussidonnaisuudesta

AE

 

 1. Tiedonkeruun osat
  A, B ja D neljännesvuosittain:
  31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Tiedonkeruun osa C
  vuosittain: 31.12.
 3. Tiedonkeruun osa E
  puolivuosittain: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 luku 3
Raportointi
varainhankintasuunnitelmista
FP Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
15.3.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP CR Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
11.4.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP RM Vuosittain 31.1. tilanteesta

Viimeistään
3.3.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP IMV Vuosittain 30.9. tilanteesta

Viimeistään
14.10.

CRD artikla 78
Laki
luottolaitostoiminnasta
 
luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista
koskeva sisäisten
menettelyjen
vertailu

SBP IFRS9 Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään
11.4.

Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/501

IRRBB ad hoc*

Neljännesvuosittain
31.12., 31.3., 30.6

19.2., 21.5., 19.8.

Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/498

ESG ad hoc*

Puolivuosittain tai vuosittain                31.12., 30.6

15.3., 17.6., 13.12.

3/2020 Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta  

COVID19

Neljännesvuosittain (12/2022 saakka)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän kuluessa

ks yllä

R Korkoriski

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20
pankkipäivän kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän kuluessa

7/2015 luku 5
Rahoitus- ja
vakuutus-
ryhmittymien vakavaraisuuden
laskenta ja
raportointi

RVA

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 13.11., 28./29.2.

7/2012 luku 4
Kiinnitysluotto-pankkitoimintaa koskeva
raportointi

KP

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15 
pankkipäivän kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

6/2019
Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

CSDR9**

 

Neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4, 15.7, 15.10

* Erikseen määritellyt raportoijat

** Raportointivelvollisuus määräytyy raportoijan oman ilmoituksen perusteella

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

 

Talletuksia vastaanottavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain, tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Muita kuin talletuspalveluja harjoittavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen
informaation
raportointi
(FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain,
puolivuosittain tai
vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppa-
lainen raportointi
(COREP)

 

COREP OF Omat varat

vain C15.00
(CR IP Losses)
Kiinteistövakuudellisesta
luotonannosta
aiheutuvat vastuut ja tappiot

Vuosittain
31.12.

11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

S
Pankkijärjestelmän
tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten
riskitiedonkeruu

3/2015
Luototussuhteen
laskenta

LTC
Luototussuhteen
raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30
pankkipäivän
kuluessa

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA
Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

EBA ITS -laadunvarmistus

Lomaketason raportointivelvollisuudet

​Raportoinnin laajuuteen liittyvät tarkistukset ovat osa ITS-raporttien laadunvarmistusprosessia. Kunkin raportin lomakesisältö koostuu EBA XBRL Filing Rules -dokumentin luvussa 1.6 kuvatuista filing indicatoreista, jotka ilmaisevat, mitkä lomakkeet raportoidaan ja mitkä jätetään raportoimatta. Raportin lomakesisällön tulee olla linjassa lomaketason raportointivelvollisuuksien kanssa. Lomakkeiden raportointivelvollisuudet perustuvat muun muassa raportoijan soveltamiin riskinmittausmenetelmiin sekä raportoijalle mahdollisesti myönnettyihin poikkeuslupiin. Lomakkeen raportointivelvollisuus voi myös riippua sääntelyssä määriteltyjen kynnysarvojen ylittymisestä sekä raportin muilla lomakkeilla raportoiduista tiedoista.
 
Oheisessa taulukossa on kuvattu ITS-raporttien lomaketason raportointivelvollisuudet ja niiden määräytymisperiaatteet sekä sallitut filing indicator -tyypit kunkin raportointivelvollisuusluokan osalta. Taulukon määritysten avulla voidaan varmistaa etukäteen, että Finanssivalvontaan lähetettyjen raporttien lomakesisältö vastaa lomaketason raportointivelvollisuuksia.

EGDQ-tarkistukset

EGDQ-tarkistukset ovat Euroopan keskuspankin Expert Group on Data Quality -työryhmän kehittämiä tarkistuksia, jotka täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen kotisivuilla julkaistuja EBA Validation Rules -tarkistuksia. Luottolaitosten odotetaan soveltavan EGDQ-tarkistuksia ITS-raportoinnin laadunvarmistusprosesseissaan. Tarkistusten vastainen raportointi johtaa korjaus- tai selvityspyyntöihin.

EKP:n julkaiseman listan avulla raportoijat voivat täydentää omia laadunvarmistusprosessejaan sekä varmistaa etukäteen, että Finanssivalvontaan lähetetyt raportit läpäisevät kyseiset tarkistukset.