Försäkring

Rapporteringskarta

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Arbetspensionsförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/årsvis
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VP Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse
Årsvis
31.12.
ennakkotieto 15.8.,
lopullinen 30.11.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Datainsamling för tilläggspensionsanstalter

ECB förordning (EU) 2018/231
EIOPA:s anvisningar: EIOPA-BoS/18-114
Anvisningar för PF-rapportering (pdf)
Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

PF AEI omfattande årsrapport

PF AEI (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF QEI kvartalsrapport

PF QEI (Excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF AEE förenklad årsrapport

PF AEE (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmare upplysningar (pdf)  

Pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Datainsamling för tilläggspensionsanstalter

ECB förordning (EU) 2018/231
EIOPA:s anvisningar: EIOPA-BoS/18-114 
Anvisningar för PF-rapportering (pdf)
Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

PF AEI omfattande årsrapport

PF AEI (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF QEI kvartalsrapport

PF QEI (Excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

PF AEE förenklad årsrapport

PF AEE (Excel)

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Sjömanspensionskassan

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmare upplysningar (pdf)

Skade- och livförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Skadeförsäkring

Skadeförsäkringsbolag inkl. filialer utomland

Föreskrifter och anvisningar / Förordning Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Komissionens genomförandeordning (EU) 2023/894

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan

S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan

VM Försäkringsbolags statistikuppgifter

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
31.3.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023 RA Riskbedömningsenkät Årsvis
31.12.
28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

Filial till utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VM Försäkringsbolags statistikuppgifter
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientsförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Fritt utbud av tjänster i utländskt EES-försäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring
Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VN Utredning av trafikförsäkringspremier Årsvis
31.12.
30.4.
se ovan VT Statistisk undersökning om patientförsäkring Årsvis
31.12.
30.4.

Livförsäkring

Föreskrifter och anvisningar / Asetus Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Komissionens genomförandeordning (EU) 2023/894

Rapporterings-anvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QES Kvartalsrapporter, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 AES Årsrapporter, Solo

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFS Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo 

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

1/2011
Försäkringsmarknads-sammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VC Nyckeltalstabeller

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VE Ansvarsskuld

Årsvis
31.12.

31.3.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet  Årsvis
31.12.
31.3.
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Solvens II -grupprapportering

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

Solvens II -direktivet

Kommissionens tekniska genomförandeförordning (EU) 2015 /2450 och ändringarna i den: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

Rapporteringsanvisningar i anslutning till ECB:s tilläggsupplysningar finns på Finlands Banks webbplats

S2 QRG Kvartalsrapporter, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell
se ovan S2 ARG Årsrapporter, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Rapporteringstidtabell

se ovan S2 AFG Årsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, grupp

Årsvis
31.12.

Rapporteringstidtabell

Mera information om Solvens II -rapportering

 

 

Arbetslöshetsförsäkring

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetslöshetskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KB Balans- och resultaträkning för arbetslöshetskassor

Årsvis
31.12.

30.4.

17/2013 avsnitt 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

KT Arbetslöshetskassornas statistikuppgifter

Månatligen läget på kalendermånadens sista dag

Den 10:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

17/2013 avsnitt 10 ja 12
Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

JM Räknetabell för förslag till medlemsavgifter 

Årsvis
31.12.

15.10.

 

Sjukkassor och understödskassor

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Sjukkassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 kapitel 4.1.1, tabell 2 och styckena 7,8,11
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KA Balans- och resultaträkning för sjukkassorna

Årsvis
31.12.

Inom en månad från det kassamöte där bokslutet har fastställts.

 

Försäkringsförmedlare

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 avsnitt 4
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

VQ Försäkringsmäklares rapportering

VQ-anvisning

Årsvis
31.12.

30.4.

 

EIOPA ITS -rapportering

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Solvens II -rapportering

Solvens II -rapporteringen gäller liv-, skade- och återförsäkringsbolag fr.o.m. den 1 januari 2016. Företagen under tillsyn lämnar in rapporter till Finansinspektionen, som skickar dem vidare till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Solvens II -rapporteringen innehåller:

  • kvartalsrapportering (på företags- och gruppnivå)
  • årsrapportering (på företags- och gruppnivå)
  • kvartals- och årsrapportering som ska inlämnas till EIOPA i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet (stora grupper eller företag, som Finansinspektionen särskilt meddelar om deras rapporteringsskyldighet)

I Finland insamlas i samband med Solvens II-rapporteringen även de tilläggsupplysningar på bolagsnivå som Europeiska centralbanken behöver i sin försäkringsstatistik.

Tekniskt genomförande av Solvens II-rapporteringen

Solvens II-uppgifterna rapporteras enligt EIOPAs taxonomi (Data Point Model ja XBRL-taksonomin). I Finland används sådana rapporteringsenheter (instance) på bolagsnivå som innehåller de tilläggsupplysningar som Europeiska centralbanken behöver i sin försäkringsstatistik.

Ett rapporteringsprogram och arbetsböcker avsedda för Solvens II-rapporteringen kan laddas ner i Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst och användas som hjälp vid rapporteringen.

De Solvens II -rapporterna som ska inlämnas till Finansinspektionen kan också produceras i rapportörens egna system. Rapporter som genereras ur de egna systemen ska produceras enligt specifikationerna i Finansinspektionens beskrivning av elektronisk rapportering (pdf) (bilaga 2.6.0, excel) i anslutning till Solvens II.

Finansinspektionen förutsätter att de rapportörer som inlämnar upplysningar i elektroniskt format följer beskrivningen av elektronisk dataöverföring för SII-rapportering och EIOPAs Filing Rules for Solvency II Reporting, och att rapporterade upplysningarna uppfyller de valideringar som ges i EIOPAs dokument List of Validations.

Bestämmelser som gäller Solvens II-rapporteringen

Nationella specifikationer till Solvens II-rapporterna