Värdepappersföretag, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Rapporteringskarta

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Tillhandahållare av investeringstjänster

Värdepappersföretag

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS2
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2021

IFCLASS3
Värdepappersföretagens tillsynsrapportering

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

 

Årligen per 31.12.

11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

REM HE
Högavlönade anställda

Årligen per 31.12.

Senast 30.6.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska värdepappersföretags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Fondbolag

Finländska fondbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska fondbolags filialer i Finland

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP

F-tabeller
FA och FT -tabellbilagor

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Tillståndspliktig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

FINREP
F-tabeller

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

FA- ja FT-bilagetabellerna

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. ja årsvis 31.12.

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

Tabellen om rapporteringens omfattning (excel)

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

11.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

 

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Registreringsskyldig AIF-förvaltare

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

4/2014 avsnitt 6
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIFMD-rapportering

Mer information om AIFMD-rapportering

Per AIFM och AIF årsvis (31.12.), halvårsvis (30.6. och 31.12.) eller kvartalsvis (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)

Per AIFM och AIF 30.4./15.5., 31.7./15.8., 31.10./15.11., 31.1./15.2.

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.