Jakelu distributionstjänst och rapporteringsprogram

  • Finansinspektionen har utvecklat ett rapporteringsprogram som gör det möjligt för rapportörerna att producera de förutsatta krypterade rapportfilerna i XBRL/XML/CSV-formatet. Rapporteringsprogrammet används antingen som ett Excel-tillägg (Add In) eller med hjälp av en arbetsbok beroende på rapporteringen. Rapporteringsprogrammet (arbetsböcker och programfilerna i anslutning till dem) kan laddas ner från Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst. Tjänstens användning förutsätter ett användar-ID och lösenord, som rapportörerna får automatiskt per post när auktorisation beviljats eller anmälan bekräftats. Det är också möjligt att producera rapporterna med rapportörens egna metoder enligt beskrivningarna av den elektroniska rapporteringen. Rapporterna ska lämnas till Finansinspektionen som en bilaga till ett e-postmeddelande.

    Beskrivningar av elektronisk rapportering tillämpas för att producera elektroniska rapporter i anslutning till datainsamlingar och sända dem till Finansinspektionen.