Återkoppling på valideringar

Rapportören får automatiskt återkoppling på rapportens innehåll per e-post (separat e-postmeddelande efter kvitteringsmeddelande om att rapporten anlänt). Rapportens status fastställs enligt följande:

1. Avslagen, rapporten innehåller kritiska tekniska fel (Röd)

  • Rapporten innehåller allvarliga formfel, som förhindrar att den kan mottas. Rapporten måste korrigeras och skickas på nytt.

2.  Avslagen, rapporten innehåller allvarliga fel (Orange)

  • Det finns minst ett allvarligt innehållsfel i rapporten, som förhindrar att den kan godkännas.
  • Godkännande av rapporten kräver en korrigering eller en utredning om varför rapportering enligt valideringarna inte är möjlig. Sådana är valideringar på blocking- eller error-nivå eller rapportering efter det godkända tidsfönstret. Utredningen ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post.

3. Mottagen, rapporten innehåller fel (Gul)

  • Det finns minst ett innehållsfel i rapporten, som emellertid inte hindrar att rapporten kan godkännas.
  • Rapportören ska korrigera felen eller lämna in en utredning om varför rapportering enligt valideringarna inte är möjlig. Sådana är valideringar på non-blocking eller warning nivå. Utredningen ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post.

4. Godkänd, inga fel (Grön)

  • Rapporten har godkänts i Finansinspektionens samtliga automatiska valideringar och den motsvarar den aktuella sammanslutningens rapporteringsskyldigheter enligt Finansinspektionens register över sammanslutningar.

Kontaktinformation

Tema E-post

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)

Se Rapportering till Finansinspektionen

​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska och tolkningsfrågor relaterade till STT och CSDR7-rapportering

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Icke-elektronisk Solvens II rapportering S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

Se Rapportering till Finansinspektionen
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen Se Rapportering till Finansinspektionen
Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Frågor om revideringen av rapporteringssystemet NewReportingSystem(at)fiva.fi
Förteckning över rapporterna (pdf)