Tekniska instruktioner

Beskrivninger av den elektroniska dataöverföringen

Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av rapporter i XBRL-format (EBA och EIOPA) i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har uppdaterad.

Länk till beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av EBA och EIOPA rapporter

Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av Virati och Vakra rapportering i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats. Beskrivningen har uppdaterats 21 mars 2024.

Länk till beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av Virati och Vakra rapportering

Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av rapporter i XML-format (ESMA) i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har uppdaterad.

Länk till beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av ESMA rapporter

Xml-feedbackscheman

Länk till nya reporteringssystemets xml-feedbackschemafiler