Tekniset ohjeet

Konekieliset tietojenvälityksen kuvaukset

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän XBRL-muotoisten raporttien (EBA ja EIOPA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu 31.1.2022 ja päivitetty 30.6.2022.

Linkki EBA ja EIOPA ITS konekielisen tietojenvälityksen kuvaukseen

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän kansallisen raportoinnin (Virati ja Vakra) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu 30.6.2022 ja päivitetty 21.3.2024.

Linkki kansallisen raportoinnin (Virati ja Vakra) konekielisen tietojenvälityksen kuvaukseen

Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän XML-muotoisten raporttien (ESMA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu 19.10.2022.

Linkki ESMA konekielisen tietojenvälityksen kuvaukseen

Xml-validointipalautteen skeemat

Linkki uuden raportointijärjestelmän xml-validointipalautteen skeematiedostoihin