Suomi.fi fullmakten och identifikation

Fullmakterna för användning av det nya rapporteringssystemet som Finansinspektionen fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva sköta administrationen av fullmakterna. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om fullmakter för användning för rapportörsportalen den 25 april 2022 (uppdaterad den 16 juni 2023). Allmänna anvisningar om Suomi.fi-tjänsterna har publicerats den 2 maj 2022.

Länk till Suomi.fi-fullmakter anvisningen

Länk till allmänna anvisningar om Suomi.fi tjänsterna