Valvottavatiedote 3.4.2024 – 21/2024

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeet tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä - soveltaminen alkaa 29.4.2024

ESMA on antanut ohjeet (ESMA74-362-2351) EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä.

Finanssivalvonta on ilmoittanut noudattavansa ohjetta.

ESMA-asetuksen1 16 artiklan 3 kohdan mukaan finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ESMAn ohjeita.

Sisältö

ESMAn ohjeet koskevat:

  • johdannaissopimusten tietojen ilmoittamista ilman päällekkäisyyksiä
  • tietojen siirrettävyysmenettelyjä kauppatietorekisterien välillä
  • johdannaisten siirtoa kauppatietorekisterien välillä
  • johdannaissopimusten tietojen kirjaamista kauppatietorekistereissä
  • kauppatietorekistereiden rekisteröintiä koskevien teknisten sääntelystandardien soveltamista.

Voimaantulo

Ohjeiden soveltaminen alkaa 29.4.2024.

Lisätietoja antaa

  • Jyrki Manninen, johtava juristi, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Juho Westerlund, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5310 tai juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

ESMAn ohjeet EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä

Katso myös

Finanssivalvonnan verkkopalvelu: Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet

1ESMA-asetus (EU) N:o 1095/2010