Valvottavatiedote 7.5.2015 – 18/2015

Euroopan keskuspankin valvontamaksutietojen kerääminen

YVM-asetuksen artiklan 30 mukaan EKP perii vuosittaisen valvontamaksun osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta ja sivuliikkeiltä, jotka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin. EKP on ollut jo kirjeitse yhteydessä valvontamaksuvelvollisiin valvottaviin. Koko maksuprosessista vastaa EKP ja kansallisten valvojien tehtävä on vain valvontamaksutekijöiden kerääminen ja toimittaminen EKP:lle.

Valvontamaksun suuruus määräytyy kunkin valvottavan valvontamaksutekijöiden, eli taseen loppusumman ja kokonaisriskin, määrän mukaan. Lisätietoa valvontamaksun määrittämisestä löytyy EKP:n asetuksesta 1163/2014.

Valvontamaksutekijät kerätään omalla tiedonkeruusovelluksella, joka julkaistaan Jakelu-palvelussa kesäkuun alussa sen jälkeen kun EKP on toimittanut Finanssivalvonnalle listan valvontamaksuvelvollisista valvottavista. Tiedonkeruusovellus on EKP:n valvontamaksutekijäpäätöksessä 2015/530 julkaistujen lomakkeiden Liite I ja Liite II mukainen. Lomakkeiden täyttöohje löytyy myös EKP:n Pankkivalvonta-sivulta (linkki alla). Valvottavien tulee toimittaa valvontamaksutekijät Finanssivalvonnalle viimeistään keskiviikkona 1.7.2015. Valvontamaksutekijät pohjautuvat jo käytössä olevaan viranomaisraportointiin, mutta EKP:n päätöksen mukaisesti valvontamaksuja varten tiedot on raportoitava omilla lomakkeilla. Raportointivelvollisuus koskee ainoastaan EKP:lle maksuvelvollisia valvottavia.

Valvontamaksulomakkeiden täyttöohjeessa on listattu ne tilanteet, joissa valvottavan tulee toimittaa valvontamaksutekijöiden lisäksi tilintarkastajan todistus. Tilintarkastusyhteisön valinnan suhteen EKP ei ole asettanut erillisiä vaatimuksia.

Lisätietoja antaa

analyytikko Lasse Corin, puhelin 010 831 5364, sähköposti lasse.corin(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Valvontamaksuista EKP:n Pankkivalvonta-sivuilla
EKP:n Päätös valvontamaksutekijöistä, raportoinnista ja metodologiasta (2015/530)
EKP:n Asetus valvontamaksuista (1163/2014)
YVM-asetus (1024/2013)