Raportointitiedote 19.8.2021 – 20/2021

RA-tiedonkeruu päivitetään koskemaan myös virtuaalivaluutan tarjoajia ja vahinkovakuutusyhtiötä | Kansallinen raportointi (Virati)

Finanssivalvonta lisää vahinkovakuutusyhtiöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat RA-tiedonkeruun raportoivien ryhmien joukkoon 1.1.2022 alkaen. Ensimmäisen vuosiraportoinnin ajankohta on 31.12.2021 ja raportoinnin määräaika on 28.2.2022. Yhtiöille on lähetetty erikseen tiedote raportointivelvollisuudesta.

RA-tiedonkeruun työkirjat ja ohjeet julkaistaan marraskuussa 2021 Jakelupalvelussa. Julkaisusta ilmoitetaan erikseen Finanssivalvonnan raportointitiedotteissa. RA-tiedonkeruuseen tullaan päivittämään samalla joitakin pienempiä muutoksia/korjauksia.

Finanssivalvonnan tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (444/2017) (rahanpesulaki) nojalla laatia valvojakohtainen riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Rahanpesulain 7 luvun 2 § 1 momentissa säädetään lisäksi Finanssivalvonnan tiedonsaantioikeudesta rahanpesulaissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

Raportoituja tietoja käytetään valvojakohtaisen riskiarvion laatimiseen ja riskiperusteiseen valvontaan. Vastauksista ei anneta erikseen valvottavakohtaista palautetta.

Lisätietoja antaa

  • Raportin sisältöä koskevat kysymykset: ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
  • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa