Valvottavatiedote 17.12.2018 – 54/2018

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva raportointi – tiedot toimitettava 31.3.2019 mennessä

Finanssivalvonnan tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (444/2017) (rahanpesulaki) nojalla laatia valvojakohtainen riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Riskiarvion laatimiseksi Finanssivalvonnan on otettava huomioon valvottaviensa ja niiden asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit.
 
Finanssivalvonta kerää sen valvottavilta tietoa riskeistä ja kontrolleista ensimmäistä kertaa Jakelu-palvelun kautta. Jakelupalvelussa julkaistaan tiedonkeruusovellus, jonka tarkoituksena on kartoittaa finanssialan toimijoihin, näiden asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä

Keitä raportointi koskee?

Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:

  • Luottolaitokset
  • Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat
  • Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM
  • Henkivakuutusyhtiöt

Jokaiselle ryhmälle on oma työkirja, ja siihen vastataan valvottavakohtaisesti. Kysymyksillä kerätään tietoa mm. asiakasryhmistä, tarjottavista palveluista, maksuliikenteestä ja niihin liittyvistä riskeistä sekä riskienhallintakeinoista. Jakelu-palveluun tulee ohjeet työkirjan täyttämiseksi.

Tiedonkeruusovellus ja työkirjat julkaistaan 18.12.2018, vastausaika päättyy 31.3.2019
 
Tiedonkeruusovellus ja työkirjat julkaistaan Jakelu-palvelussa 18.12.2018. Julkaisusta ilmoitetaan myös raportointitiedotteella. Ohje raportointitiedotteen tilaamiseksi löytyy kohdasta "Linkit". Raportoitavan tiedon ajankohta on 31.12.2018. Vastausaika päättyy 31.3.2019.
 
Kerättäviä tietoja käytetään valvojakohtaisen riskiarvion laatimiseen ja riskiperusteiseen valvontaan. Vastauksista ei anneta erikseen valvottavakohtaista palautetta.
 
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arvioimiseksi asetetaan raportointivelvollisuus valvottaville tulevaisuudessa Finanssivalvonnan määräys ja ohjekokoelmassa (MOK). Ensimmäinen tiedonkeruu tapahtuu rahanpesulain 7 luvun 2 § 1 momentin tiedonsaantioikeuden nojalla.

Lisätietoja antaa

  • Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)fiva.fi
  • Tiedonkeruisiin liittyvät tekniset kysymykset: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa