Valvottavatiedote 16.12.2019 – 69/2019

Teema-arvio sijoituspalvelun tarjoajien epäilyttäviä liiketoimia ja toimeksiantoja koskevan valvonnan järjestämisestä

Finanssivalvonta on arvioinut sijoituspalvelun tarjoajien epäilyttäviä liiketoimia ja toimeksiantoja koskevan valvonnan järjestämistä. Teema-arvion tavoitteena oli selvittää, miten sijoituspalvelun tarjoajat noudattavat markkinoiden väärinkäytösten estämistä ja havaitsemista koskevia vaatimuksia ja miten kaupankäynnin valvonta on järjestetty.

Teema-arviolla katettiin seuraavia aihepiirejä:

  • Miten järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt epäilyttävien liiketoimien ja toimeksiantojen havaitsemiseksi on yhtiössä toteutettu.
  • Miten epäilyttävien liiketoimien ja toimeksiantojen havaitsemiseen ja niistä ilmoittamiseen liittyvä henkilöstön koulutus on yhtiössä järjestetty.
  • Miten yhtiössä arvioidaan, ilmoitetaanko havaittu väärinkäytösepäily Finanssivalvonnalle.

Useimmissa tapauksissa sijoituspalvelun tarjoajilla on käytössään joko kolmannen osapuolen kehittämä tai sijoituspalvelun tarjoajan sisäisesti kehittämä automaattinen kaupankäynnin valvontajärjestelmä.

Pääsääntöisesti koko henkilökunnalle oli järjestetty perustason koulutusta väärinkäytösepäilyjen havaitsemisesta esimerkiksi osana uusien työntekijöiden perehdytystä ja vuosittain suoritettavana verkkokurssina. Perusteellisempaa koulutusta oli järjestetty työntekijöille, jotka osallistuvat toimeksiantojen ja liiketoimien käsittelyyn tai seurantaan.

Sijoituspalvelun tarjoajat arvioivat havaitun epäilyttävän liiketoimen tai toimeksiannon laatua suhteessa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen kuvauksiin sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja markkinamanipulaatiosta. Yhtiöiden compliance-toiminto tekee lopullisen päätöksen, lähetetäänkö havaittu väärinkäytösepäily Finanssivalvonnalle vai ei.

Finanssivalvonnan arvion mukaan sijoituspalvelun tarjoajien väärinkäytösepäilyjen valvonta on pääsääntöisesti järjestetty sääntelyn edellyttämällä tavalla. Finanssivalvonta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kaupankäynnin seuranta tulee ulottaa sijoituspalvelun tarjoajan kaikkiin asiakkaisiin riippumatta siitä, ovatko asiakkaat yksityishenkilöitä vai ammattimaisia sijoittajia. Kaupankäynnin valvonnan tulee myös kattaa kaikki saadut ja välitetyt toimeksiannot ja kaikki toteutetut liiketoimet rahoitusvälineestä riippumatta.

Lisäksi Finanssivalvonta muistuttaa, että henkilöstön asiantuntemus on keskeisessä asemassa väärinkäytösvalvonnan käytännön tehokkuuden ja kattavuuden varmistamisessa sääntelyn edellyttämällä tavalla. Asiantuntemuksen ylläpitämistä tukee riittävä ja säännöllinen koulutus.

Osana jatkuvaa valvontaa Finanssivalvonta kiinnittää jatkossakin huomiota sijoituspalvelun tarjoajien valvonnan järjestämiseen sekä sijoituspalvelun tarjoajien Finanssivalvonnalle toimittamien STOR-ilmoitusten (Suspicious Transactions and Orders Report) sisältöön, laatuun ja määrään.

Sijoituspalvelun tarjoajien epäilyttäviä liiketoimia ja toimeksiantoja koskevan valvonnan kattava ja laadukas järjestäminen on keskeistä markkinoiden väärinkäytösten, kuten sisäpiiritiedon väärinkäytön ja markkinamanipulaation tai niiden yrityksen estämiseksi ja havaitsemiseksi. Sijoituspalvelun tarjoajilta saatavilla epäilyttävien liiketoimien ja toimeksiantojen ilmoituksilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan suorittamassa markkinoiden väärinkäytösten valvonnassa.

Lisätietoja antavat

  • Juha Manu, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5323 tai juha.manu(at)finanssivalvonta.fi
  • Hermanni Teräväinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5346 tai hermanni.teravainen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet