Lehdistötiedote 1.3.2019

Helsingin hallinto-oikeus antoi päätöksensä Danko Koncarin valituksiin

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan päätös, jolla Koncar oli sakon uhalla velvoitettu tekemään julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:n osakkeista. Hallinto-oikeus hylkäsi myös pääosin Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan päätös uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi; hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Finanssivalvonnan päätöksen maksettavaksi tuomitun uhkasakon lisäerän osalta.

Helsingin hallinto-oikeus on 1.3.2019 antanut päätöksen Danko Koncarin valituksiin, jotka koskivat Finanssivalvonnan vuonna 2018 tekemiä päätöksiä. Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 antamallaan päätöksellä Danko Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Finanssivalvonta tuomitsi 9.7.2018 Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon peruserän 40 000 000 euroa sekä tuomitsemishetkeen mennessä kertyneen lisäerän 10 000 000 euroa.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 21.2.2018 tekemä päätös, jolla Koncar oli sakon uhalla velvoitettu tekemään julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:n osakkeista. Lisäksi hallinto-oikeus on hylännyt Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 9.7.2018 tekemä päätös tuomita Koncar maksamaan uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa, sillä uhkasakon asettamispäätöksen mukaista päävelvoitetta ei ollut noudatettu. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että uhkasakon 10 000 000 euron lisäerä ei ollut vielä kertynyt valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä, ja kumosi Finanssivalvonnan päätöksen lisäerän osalta.

Päätökset eivät ole lainvoimaisia. Niistä on oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan. Valituslupaa on haettava 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätösten tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Toimistopäällikkö Sari Helminen ja markkinavalvoja Marianne Demecs.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.