FinTech = Financial Technology eli finanssiteknologia on teknologiaa, erityisesti tietotekniikkaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalveluiden tuottamiseen. Sanaa käytetään myös viittaamaan kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Esimerkkejä fintech-maailman innovaatioista ja ilmiöistä

 • robottivarainhoitajat
 • mobiililompakot
 • asiakaspalvelu-chatbotit
 • kryptovarat, kuten bitcoin, litecoin ja ethereum
 • vertaislainaus ja vertaisvakuuttaminen
 • älysopimukset.

Mikä on Finanssivalvonnan rooli digitalisaatio- ja FinTech-asioihin liittyen?

Digitalisaatio muokkaa koko yhteiskunnan rakenteita ja toimitapoja, eikä finanssiala ole poikkeus. Tiukentuva kilpailu, lainsäädännön muutokset ja asiakkaiden toiveiden ja odotusten muuttuminen saavat finanssialan yritykset kehittämään asiakkailleen uusia teknologioita hyödyntäviä palveluita ja tuotteita. Finanssivalvonta seuraa teknologista kehitystä ja finanssitoimialan trendejä sopeuttaen valvontatyötään toimialan kehitystä vastaavasti. Finanssivalvonta toimii myös finanssialan yritysten lupaviranomaisena. Uudet palveluntarjoajat, kuten fintech start-up -yritykset hakevat toiminnan luonteen niin vaatiessa Finanssivalvonnalta toimilupaa tai rekisteröintiä. Finanssivalvonta suhtautuu innovaatioihin myönteisesti, mutta sen roolina on myös tunnistaa innovaatioihin liittyvät riskit.

 • Finanssivalvonnan nimeä käytetään huijausyrityksissä
  Finanssivalvonnan nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa kehotetaan vastaamaan vahvaan tunnistautumiseen liittyviin kysymyksiin ja luvataan käyttöön tunnuslukulaite. Viesteissä pyydetään vahvistamaan tunnuslukulaitteen tilaus viestissä olevasta linkistä. Finanssivalvonnalla ei ole mitään tekemistä näiden viestien kanssa eikä niihin tule reagoida.
  Lehdistötiedote
  Tietojen kalastelu Huijausyritykset huijaus Finanssivalvonta Lehdistötiedote
 • Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön asiamiesvalvonta päättyy
  Finanssivalvonta on päättänyt 10.2.2020, että Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön asianmiesvalvonta lopetetaan. Valvonta perustui Finanssivalvonnan 14.5.2018 tekemään päätökseen asiamiehen asettamisesta, jolla asianajaja Pekka Jaatinen asetettiin valvomaan Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön toimintaa toistaiseksi.
  Lehdistötiedote
  päätös vakuutusyhtiö asiamies Finanssivalvonta Lehdistötiedote
 • Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen
  Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.
  Lehdistötiedote
  Rahanpesu Ilmastonmuutos Digitalisaatio strategia Finanssivalvonta Lehdistötiedote
 • Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa
  Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.
  Lehdistötiedote
  Toimilupa Kielto Rahasto-osuudet Vaihtoehtorahastojen hoitajat Finanssivalvonta Lehdistötiedote
 • Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa
  Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.
  Lehdistötiedote
  Seuraamusmaksu Julkinen varoitus Finanssivalvonta Lehdistötiedote