Lehdistötiedote 22.11.2017

Finanssivalvonnan varoitus: kryptovaluutat ja ICOt (Initial Coin Offering) riskialttiita sijoituskohteita

Viime aikoina on uutisoitu bitcoinin kurssin noususta. Kryptovaluutoista tunnetuin bitcoin on kehitetty alun perin maksamisen välineeksi. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja käytetään ensisijaisesti spekulatiivisina sijoituskohteina ja niiden käyttö maksamiseen on toissijaista.

Ilmeisesti nopeiden voittojen tavoittelu on saanut liikkeelle yksittäisiä kansalaisia, jotka ostavat bitcoineja ja muita olemassa olevia kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ei kuitenkaan täysin tunnisteta. Tämän vuoksi Finanssivalvonta varoittaa kuluttajia kryptovaluuttoihin liittyvistä riskeistä.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat sijoituskohteina täysin spekulatiivisia. Niiden arvonmuodostuksella ei ole mitään kiinteää pohjaa. Kukaan ei myöskään maksa bitcoinille mitään varsinaista tuottoa, kuten osinkoa tai korkoa. Tuotto-odotus perustuu pelkästään odotuksiin siitä, että joku ostaa kohteen myöhemmin kalliimmalla. Tämän tyyppinen sijoitustoiminta sisältää aina merkittäviä riskejä. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen markkinahinnat ovat heilahdelleet erittäin voimakkaasti. Lisäksi osa kryptovaluutoista on voitu luoda huijaustarkoituksessa.

ICOon sijoittamista harkitsevan syytä punnita riskejä tarkkaan

Kryptovaluuttoihin liittyy myös ilmiö nimeltä ICO eli "initial coin offering". Se tarkoittaa uuden kryptovaluutan, eräänlaisen "rahakkeen", tarjoamista vastineeksi rahoitukselle, jota haetaan muilta yrityksiltä tai kuluttajilta. Sijoittaja osallistuu ICO-rahoituskierrokseen antamalla rahoitusta hakevalle joko virallista valuuttaa tai toista kryptovaluuttaa ja saa vastineeksi uutta liikkeeseen laskettavaa kryptovaluuttaa. ICOn ehdoista ja toteutustavasta riippuu, mihin tätä uutta kryptovaluuttaa voidaan käyttää. Joskus sitä voidaan käyttää maksamaan liikkeellelaskijan nykyisiä tai mahdollisesti tulevia palveluja tai tuotteita, joskus taas uuden kryptovaluutan käyttötarkoitus on epäselvä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on ilmaissut huolensa kuluttajien kasvavasta mielenkiinnosta osallistua ICO-rahoituskierroksiin. ESMAn näkemyksen mukaan ICOihin liittyy seuraavia riskejä:

  • ICO saattaa olla sääntelemätön. Sijoittajia suojaava sääntely ei välttämättä sovellu ICOihin, ja osa ICOista on ollut huijauksia.
  • Riski pääoman menettämiselle kokonaan tai osittain. Koko sijoitetun pääoman menettämisen riski on korkea.
  • Voimakas hinnanvaihtelu. Jälkimarkkinoiden puuttuessa voi olla mahdotonta löytää hankitulle kryptovaluutalle ostajaa, jos sijoittaja haluaa luopua siitä.
  • Riittämätön informointi: sijoittajille annetut tiedot ovat usein puutteellisia, puolueellisia tai harhaanjohtavia.
  • Teknologiariskit: teknologian toimivuudesta ei ole varmuutta.

Finanssivalvonta kehottaa kryptovaluuttoihin sijoittamista suunnittelevia punnitsemaan tarkkaan edellä mainittuja riskejä ja ottamaan selvää ICOjen järjestäjiltä sijoituksen ehdoista ennen lopullista sijoituspäätöstä.

Myös Euroopan pankkiviranomainen EBA on varoittanut kuluttajia bitcoinista ja muista kryptovaluutoista jo joulukuussa 2013. Varoituksessa nostettiin esille useita edelleen ajankohtaisia riskejä, jotka liittyvät bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen ostamiseen tai niillä käytävään kauppaan, kuten:

  • Kuluttaja voi menettää rahansa vaihdantapalvelussa.
  • Rahat voidaan varastaa digitaalisesta lompakosta.
  • Kuluttajalla ei ole suojaa käyttäessään kryptovaluuttaa maksuvälineenä. Lainsäädäntö ei tarjoa vastaavaa suojaa kuin perinteisestä pankista tai muilta maksutileiltä tehtyjen siirtojen kohdalla.
  • Kryptovaluutan arvo voi vaihdella nopeasti ja se voi jopa laskea nollaan.

ICOn järjestämistä suunnittelevan otettava selvää sovellettavasta sääntelystä

ESMA on myös julkaissut ohjeistusta ICOjen järjestämistä suunnitteleville. Järjestäjien on otettava selvää siitä, soveltuuko ICOon jokin sääntely. ICOon kohdistuva sääntely määrittyy ICOn toteutustavan mukaan. Siihen voi kohdistua esimerkiksi joukkorahoitusta koskeva sääntely, arvopaperilainsäädäntö, vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva sääntely tai kyseessä voi olla myös finanssialan sääntelyn piiriin kuulumaton toteutusratkaisu.

Lisätietoja antaa

Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija (ke 22.11. klo 14 alkaen). Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Katso myös