Lehdistötiedote 16.3.2015

Ensimmäinen makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta kiristäviä vaatimuksia pankeille

Finanssivalvonnan johtokunta on tänään tehnyt ensimmäisen makrovakausvälineitä koskevan päätöksensä. Johtokunta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eikä muutoinkaan kiristä makrovakauspolitiikkaa.

– Makrovakausvälineiden käyttöönotto ja niiden edellyttämä kokonaistarkastelu ovat uusi tärkeä lisä viranomaisten keinovalikkoon. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettaminen tai muut makrovakauspolitiikkaa kiristävät toimet eivät nykyisessä suhdannetilanteessa ole kuitenkaan tarpeen, johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen toteaa.

Finanssivalvonnan johtokunta teki makrovakauspäätöksen Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan asiasta Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaikki tahot olivat päätöksestä yksimielisiä. Yhteistä valvontamekanismia koskevan sääntelyn mukaisesti ennen lopullista päätöstä asiasta ilmoitettiin Euroopan keskuspankille, joka ei vastustanut tehtyä päätöstä. Päätös tehdään neljännesvuosittain.

Laki luottolaitostoiminnasta ja valtiovarainministeriön asetus kuvaavat tavan, jolla muuttuva lisäpääomavaatimus asetetaan. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamisen kannalta keskeisin mittari on luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeama. Tätä mittaria mekaanisesti soveltamalla oltaisiin päädytty 0,75 prosentin suuruiseen muuttuvaan lisäpääomavaatimukseen.

Päätöksen kannalta muut, relevantit riskimittarit eivät kuitenkaan ilmennä makrovakautta vaarantavien tekijöiden kasvua eikä siten ole tarvetta asettaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Täydentäviä riskimittareita ovat

  • luotonannon kasvuvauhti
  • asuntojen hintakehitys
  • kotitalouksien velkaantuneisuus
  • kokonaistalouden ja vaihtotaseen kehitys
  • luottolaitosten toimintaan liittyvät riskit
  • riskien hinnoittelu lainanannossa tai arvopaperimarkkinoilla.

Riskimittareiden kokonaistarkastelu osoittaa, että luottosuhdanne on vaimea eikä tarvetta sen hillitsemiseen ole. Luottokannan ja bruttokansantuotteen keskinäisen suhteen trendipoikkeaman ennakoidaan pienenevän tänä ja ensi vuonna.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puh. 010 831 2002

Liitteet

Katso myös