Siirry sisältöön

Eläkevakuutus

Finanssivalvonta julkaisee työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa kuvaavaa valvontatietoa. Tässä hakemistossa esitetään tilinpäätöstiedot sekä vakavaraisuustietoja. Sijoitusten tiedot löytyvät erillisestä hakemistosta

Tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiöiden Finanssivalvonnalle toimittamiin suomalaisten tilinpäätössäännösten mukaisesti laadittuihin tilinpäätöstietoihin. Vakavaraisuustiedot perustuvat yhtiöiden Finanssivalvonnalle toimittamiin valvontatietoihin.

Neljänneksittäin julkaistaan:

 • Vakavaraisuustiedot
 • Sijoitustiedot

Vuosittain julkaistaan tilinpäätöstiedot:

 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tuloslaskelman, taseen  ja toimintapääoman liitetietoja

 

Luettelo taulukoissa käytetyistä vakuutusyhtiöistä ja niistä käytetyistä lyhenteistä (pdf)

 

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Vakavaraisuus

Työeläkevakuutuksen vakavaraisuuden tunnusluvut lasketaan erikseen työeläkevakuutusyhtiöille, lakisääteisiä eläkkeitä myöntäville eläkesäätiöille ja lakisääteisiä eläkkeitä myöntäville vakuutuskassoille. Neljännesvuosittaiset tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Työeläkevakuutusyhtiöt

Eläkekassat ja -säätiöt

Tunnuslukujen määritelmät

Yhteisökohtaiset tunnusluvut

Tässä kohdassa on tiivistelmät työeläkelaitosten tunnusluvuista. Tiedot ovat taulukoissa sekä työeläkelaitoksittain että laitostyypeittäin yhteenlaskettuina. Vertailutaulukoissa voit vertailla tietoja suodattamalla haluamasi tunnusluvun ja vuoden.

Tiedot perustuvat tilintarkastamattomiin raportteihin. Selvitystilassa olevat työeläkelaitokset eivät ole mukana selvitystilahetkestään lähtien muissa kuin yhteenlasketuissa luvuissa vakuutusmaksutulon/maksutulon, maksettujen eläkkeiden ja muiden korvausten, vastuuvelan/eläkevastuun, eläkevarojen ja eläkkeensaajien osalta.

Vakavaraisuuspääoma oli 31.12.2012 asti toimintapääoma. Toimintapääoma ei sisältänyt tasoitusmäärää.

LähiTapiola oli 31.12.2012 asti Tapiola.
Sandvik es oli 26.6.2013 asti Tamrock es.
Elo aloittanut toimintansa 1.1.2014.

Yhteisökohtainen tulosanalyysi

Tässä kohdassa on työeläkelaitosten vuosittaiset tulosanalyysit. Tiedot ovat taulukoissa sekä työeläkelaitoksittain että laitostyypeittäin yhteenlaskettuina. Selvitystilassa olevat työeläkelaitokset eivät ole mukana selvitystilahetkestään lähtien.

Eläkevakuutusyhtiöt

Eläkekassat ja -säätiöt

Vakavaraisuuspääoma
Sijoitustoiminnan nettotuottojen erittely
Liikekulujen erittely
Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset
Vastuuvelka
Arkisto

Vakuutusyhtiöt 2010 
Työeläkevakuutus 2010 
Vakuutusyhtiöt 2009 
Työeläkevakuutus 2009 
Vakuutusyhtiöt 2008 
Työeläkevakuutus 2008 
Vakuutusyhtiöt 2007 (sisältää eläkevakuutusyhtiöt)
Vakuutusyhtiöt 2006 (sisältää eläkevakuutusyhtiöt)
Eläkevakuutuksen avainlukuja 2008–2010
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet 
Eläkkeiden lukumäärä 
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Vastuunsiirrot 
Korvausvastuu 
Vakuutusmaksuvastuu

Yhteisökohtainen vakavaraisuus puolivuosittain

 • Tiedot ovat taulukoissa sekä työeläkelaitoksittain että laitostyypeittäin yhteenlaskettuina. Tiedot perustuvat tilintarkastamattomiin raportteihin. Selvitystilassa olevat työeläkelaitokset eivät ole mukana selvitystilahetkestään lähtien.
  Vakavaraisuuspääoma oli 31.12.2012 asti toimintapääoma. Toimintapääoma ei sisältänyt tasoitusmäärää.
  LähiTapiola oli 31.12.2012 asti Tapiola.
  Sandvik es oli 26.6.2013 asti Tamrock es.
  Eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus
  Eläkekassojen ja -säätiöiden lakisääteisten osastojen vakavaraisuus

Tiivistelmät tunnusluvuista

Tulosanalyysi

Vakavaraisuus 30.6.2010 saakka 

Sijoitusjakauma

Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos

Sijoitustoiminnan nettotuotto