Henkivakuutus

Finanssivalvonta julkaisee henkivakuutusyhtiöiden toimintaa kuvaavaa valvontatietoa. Tässä hakemistossa esitetään tilinpäätöstiedot sekä vakavaraisuus- ja kannattavuustietoja. Sijoitusten tiedot on esitetty hakemistossa Sijoitukset.

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden ulkomainen vakuutustoiminta sisältyy esitettyihin lukuihin. Esitettyihin tietoihin ei sisälly ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa. Niiden toiminta on esitetty alla kohdassa Ulkomaiset henkivakuutusyhtiöt.

Tilinpäätös- ja kannattavuustiedot perustuvat yhtiöiden Finanssivalvonnalle toimittamiin suomalaisten tilinpäätössäännösten mukaisesti laadittuihin tietoihin. Vakavaraisuustiedot perustuvat 31.12.2016 alkaen Solvenssi II -sääntelyn mukaisesti laadittuihin tietoihin. Vuoden 2015 ja sitä aiemmat vakavaraisuustiedot ja toimintapääoman liitetiedot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön.

Vuosineljänneksittäin julkaistaan:

  • Vakavaraisuustiedot
  • Kannattavuustiedot
  • Sijoitustiedot

Vuosittain julkaistaan tilinpäätöstiedot:

  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Tuloslaskelman, taseen ja toimintapääoman (31.12.2015 asti) liitetietoja
    Valvontatietoon pääset vasemmalla olevasta valikosta.

Luettelo taulukoissa käytetyistä vakuutusyhtiöistä, niiden lyhenteistä ja vakuutusluokista (pdf)

Selvitykset henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta julkaisuarkisto Kaisussa

Ennen vuotta 2012 julkaistut tilastot löydät arkistosta.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo ja maksetut korvaukset

Maksutulo ja korvaukset perustuvat suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden kvartaaleittain raportoimiin ensivakuutuksen volyymitietoihin. Taulukoissa on esitetty kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo ja maksetut korvaukset vakuutusluokittain.

Henkivakuutuksen kannattavuus

Henkivakuutuksen kannattavuuden tunnusluvut lasketaan kotimaisten henkivakuutusyhtiöiden neljännesvuosittaisista tiedoista. Tunnusluvut lasketaan kumulatiivisena vuoden alusta tarkastelujakson loppuun ja niiden laskennassa noudatetaan Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita henkivakuutusyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta. Neljännesvuosittaiset tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 

Henkivakuutuksen vakavaraisuus ja oma pääoma

Vuoden 2015 ja sitä vanhemmat vakavaraisuuden tunnusluvut perustuvat kotimaisten henkivakuutusyhtiöiden neljännesvuosittain raportoimiin tietoihin. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita henkivakuutusyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta. Neljännesvuositiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Vuodesta 2016 alkaen henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntelyn mukaan. Vakavaraisuustiedot julkaistaan henkivakuutusyhtiöiden kvartaaleittain toimittaman Solvenssi II -raportoinnin perusteella ajankohdasta 31.12.2016 alkaen. Solvenssi II -vakavaraisuustiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Solvenssi II -sääntely ei edellytä pääomavaatimuksen uudelleenlaskentaa kvartaaleittain. Vuoden lopun vakavaraisuustiedot julkaistaan vuosiraportoinnin perusteella pääomavaatimus uudelleen laskettuna.

Solvenssi II -sääntelyyn siirtymistä on helpotettu SII-sääntelyn sisältämillä siirtymäsäännöksillä. Sääntelyn sisältämä mahdollisuus käyttää volatiliteetti- tai vastaavuuskorjausta vaikuttaa mahdollisten siirtymäsäännösten käytön lisäksi yhtiöiden vertailukelpoisuuteen.

Ensivakuutuksen kokonaisvakuutusmaksutulon erittely
Toimintapääoma 31.12.2015 asti