Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

Tässä osiossa esitellään aggregaattitasolla vakavaraisuuskehikkoon liittyvää kansallista tilastodataa vähemmän merkittävistä LSI-luottolaitoksista. EKP:n valvonnassa olevien suomalaisten merkittävien luottolaitosten tiedot sisältyvät EKP:n julkaisemiin taulukkoihin.   

Tilasto (excel)

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1 Consolidated data per Competent Authority
Part 2 Data on credit risk
Part 3 Data on market risk
Part 4 Data on operational risk
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Part 6 Data on waivers

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.

Lisätietoa vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuudesta.