Vahinkovakuutus

Finanssivalvonta julkaisee vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa kuvaavaa valvontatietoa. Tässä hakemistossa esitetään tilinpäätöstiedot sekä vakavaraisuus- ja kannattavuustietoja. Sijoitusten tiedot on esitetty hakemistossa Sijoitukset.

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden ulkomainen vakuutustoiminta sisältyy esitettyihin lukuihin. Esitettyihin tietoihin ei sisälly vakuutusyhdistysten eikä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa. Niiden toiminta on esitetty alla kohdassa Ulkomaiset vahinkovakuutusyhtiöt.

Tilinpäätös- ja kannattavuustiedot perustuvat yhtiöiden Finanssivalvonnalle toimittamiin suomalaisten tilinpäätössäännösten mukaisesti laadittuihin tietoihin.  Vakavaraisuustiedot perustuvat 1.1.2016 alkaen Solvenssi II –sääntelyn mukaisesti laadittuihin tietoihin. Vuoden 2015 ja sitä aiemmat vakavaraisuustiedot ja toimintapääoman liitetiedot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön.

Neljänneksittäin julkaistaan:

  • Vakavaraisuustiedot
  • Kannattavuustiedot
  • Sijoitustiedot

Vuosittain julkaistaan tilinpäätöstiedot:

  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Tuloslaskelman ja toimintapääoman (31.12.2015 asti) liitetietoja
  • Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaisia tietoja

Vahinkovakuutusyhtiöt (pdf)

Vakuutusluokat (pdf)

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2018–2022 (pdf)
Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2018–2022, yhtiökohtaiset tulokset(Excel)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus 2018–2022 (pdf)
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus 2018–2022, tilastot (Excel)
Yhtiökohtaiset tulokset ja tunnusluvut 2018–2022 (Excel)

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2017–2021 (pdf)
Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2017–2021, yhtiökohtaiset tulokset (pdf)

Selvitykset lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta julkaisuarkisto Kaisussa
Selvitykset liikennevakuutuksen kannattavuudesta julkaisuarkisto Kaisussa

Ennen vuotta 2012 julkaistut tilastot löydät arkistosta.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo ja maksetut korvaukset

Maksutulo ja korvaustiedot perustuvat Suomalaisten) vahinkovakuutusyhtiöiden ja If Skadeförsäkring AB:n Suomen sivuliikkeen kvartaaleittain raportoimiin ensivakuutuksen volyymitietoihin. Taulukossa on esitetty kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo ja maksetut korvaukset vakuutusluokittain.

Kannattavuus

Vahinkovakuutuksen kannattavuuden tunnusluvut lasketaan kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden neljännesvuosittaisista tiedoista. Tunnusluvut lasketaan kumulatiivisena vuoden alusta tarkastelujakson loppuun ja niiden laskennassa noudatetaan Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita vahinkovakuutusyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta. Neljännesvuosittaiset tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 

Vakavaraisuus ja oma varallisuus

Vuoden 2015 ja sitä vanhemmat vakavaraisuuden tunnusluvut perustuvat kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden neljännesvuosittain raportoimiin tietoihin. Tunnuslukujen laskennassa on noudatettu Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita vahinkovakuutusyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta. Neljännesvuositiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Vuodesta 2016 alkaen vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntelyn mukaan. Vakavaraisuustiedot julkaistaan vahinkovakuutusyhtiöiden kvartaaleittain toimittaman Solvenssi II -raportoinnin perusteella ajankohdasta 31.12.2016 alkaen. Solvenssi II -vakavaraisuustiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Solvenssi II -sääntely ei edellytä pääomavaatimuksen uudelleenlaskentaa kvartaaleittain. Vuoden lopun vakavaraisuustiedot julkaistaan vuosiraportoinnin perusteella pääomavaatimus uudelleen laskettuna.

Solvenssi II-sääntelyyn siirtymistä on helpotettu SII-sääntelyn sisältämillä siirtymäsäännöksillä. Sääntelyn sisältämä mahdollisuus käyttää volatiliteetti- tai vastaavuuskorjausta vaikuttaa mahdollisen siirtymäsäännösten käytön lisäksi yhtiöiden vertailukelpoisuuteen.

Toimintapääoma 31.12.2015 asti