Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2010–2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tutkintapyyntö poliisille 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2
Julkinen huomautus 3 3 3 - - 2 - - - -
Julkinen varoitus - - 3 2 2 - 2 5 3 1
Rikemaksu 1 5 14 6 2 19 2 3 - -
Seuraamusmaksu - - - - 1 - 3 4 3 5

Finanssivalvonta on vuonna 2019 tehnyt kaksi tutkintapyyntöä poliisille sekä antanut yhden julkisen varoituksen ja viisi seuraamusmaksua.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2010–2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tapauksia yhteensä  70 80 85 100 83 127* 107 96 108 151
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  27 34 23 47 36 57* 47 59 69 83
Markkinoiden manipulointi  11 23 35 28 23 40 31 24 24 51
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 25 16 23 17 18 24 24 11 13 15
Muut 7 7 4 8 6 6 5 2 2 2

* Luvut on korjattu 10.10.2016

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, jotka Finanssivalvonta on tutkinut ja jotka ovat päättyneet kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on vuonna 2019 ollut 151.

Vuoden 2019 aikana Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 169 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista (vuoden 2018 aikana 111). Näistä osan tutkinta jatkuu vuonna 2020.

Finanssivalvonta lähetti vuonna 2019 yhteensä kahdeksan virka-apupyyntöä ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen (vuoden 2018 aikana 10). Saapuneita virka-apupyyntöjä vastaanotettiin kuusi (vuoden 2018 aikana 4).