Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tutkintapyyntö poliisille 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6
Julkinen huomautus 3 3 3 - - 2 - - - - -
Julkinen varoitus - - 3 2 2 - 2 5 3 1 1
Rikemaksu 1 5 14 6 2 19 2 3 - - 1
Seuraamusmaksu - - - - 1 - 3 4 3 5 2

Finanssivalvonta on vuonna 2020 tehnyt kuusi tutkintapyyntöä poliisille sekä antanut yhden julkisen varoituksen, kaksi seuraamusmaksua ja määrännyt yhden rikemaksun.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tapauksia yhteensä  70 80 85 100 83 127 104 95 108 150 155
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  27 34 23 47 36 57 48 58 71 83 105
Markkinoiden manipulointi  11 23 35 28 23 40 31 24 23 50 39
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 25 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9
Muut 7 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia vuonna 2020 oli 155 kpl.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 202 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2021.

Finanssivalvonta lähetti vuonna 2020 yhden virka-apupyynnön ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Virka-apupyyntöjä vastaanotettiin kaksi.