Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2007–30.6.2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.1.–30.6.2018
Tutkintapyyntö poliisille 2 5 - 3 4 5 4 3 5 2 6 -
Julkinen huomautus 1 1 5 3 3 3 - - 2 - - -
Julkinen varoitus - 1 - - - 3 2 2 - 2 5 -
Rikemaksu - 14* - 1 5 14 6 2 19 2 3 -
Seuraamusmaksu - - - - - - - 1 - 3 4 1

* Luku korjattu 1.10.2013

Finanssivalvonta on ajanjaksolla 1.1.–30.6.2018 antanut yhden seuraamusmaksun. 

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2007–30.6.2018 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.1.–30.6.2018
Tapauksia yhteensä  65 62 74 70 80 85 100 83 127* 107 96 38
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  45 27 37 27 34 23 47 36 57* 47 59 23
Markkinoiden manipulointi  5 11 17 11 23 35 28 23 40 31 24 11
Tiedonantovelvollisuus - säännöllinen, jatkuva, liputus, ostotarjous, ensimarkkina 12 12 16 25 16 23 17 18 24 24 11 4
Muut 3 12 4 7 7 4 8 6 6 5 2 -

* Luvut on korjattu 10.10.2016

Finanssivalvonta on  1.1.–30.6.2018  käsitellyt yhteensä 38 lähinnä arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvää valvontatapausta. Tapauksia yhteensä -luku kuvaa ajanjaksolla päättyneitä tapauksia.         
            
Finanssivalvonta on saanut sijoituspalveluiden tarjoajilta 40 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista. Pörssin markkinavalvonnasta ilmoituksia on tullut 18 kpl.

Finanssivalvonta on lähettänyt yhdeksän virka-apupyyntöä valvontaviranomaiselle arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Saapuneita virka-apupyyntöjä on ollut yksi.