Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2009–30.6.2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.1.–30.6.2019
Tutkintapyyntö poliisille - 3 4 5 4 3 5 2 6 5 1
Julkinen huomautus 5 3 3 3 - - 2 - - - -
Julkinen varoitus - - - 3 2 2 - 2 5 3 -
Rikemaksu - 1 5 14 6 2 19 2 3 - -
Seuraamusmaksu - - - - - 1 - 3 4 3 3

Finanssivalvonta on ajanjaksolla 1.1.–30.6.2019  tehnyt yhden tutkintapyynnön poliisille ja antanut kolme seuraamusmaksua. 

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2009–30.6.2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.1.–30.6.2019
Tapauksia yhteensä  74 70 80 85 100 83 127* 107 96 108 57
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  37 27 34 23 47 36 57* 47 59 69 38
Markkinoiden manipulointi  17 11 23 35 28 23 40 31 24 24 15
Tiedonantovelvollisuus - säännöllinen, jatkuva, liputus, ostotarjous, ensimarkkina 16 25 16 23 17 18 24 24 11 13 3
Muut 4 7 7 4 8 6 6 5 2 2 1

* Luvut on korjattu 10.10.2016

Finanssivalvonta on 1.1.–30.6.2019  käsitellyt yhteensä 57 lähinnä arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvää valvontatapausta. Tapauksia yhteensä -luku kuvaa ajanjaksolla päättyneitä tapauksia. 

Finanssivalvonta on saanut sijoituspalveluiden tarjoajilta 55  ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista( 1.1.–30.6.2018  40 kpl). Pörssin markkinavalvonnasta ilmoituksia on tullut 19 kpl (1.1.–30.6.2018  18 kpl) ja muilta markkinapaikoilta (MTF) neljä ilmoitusta.

Finanssivalvonta on lähettänyt yhden virka-apupyynnön  valvontaviranomaiselle arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen (1.1.–30.6.2018 9 kpl). Saapuneita virka-apupyyntöjä on ollut yksi  (1.1.–30.6.2018 2 kpl).