Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2013–2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tutkintapyyntö poliisille 4 3 5 2 6 5 2 6 8 5 8
Julkinen huomautus* - - 2 - - - - - - - -
Julkinen varoitus 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2 1
Rikemaksu 6 2 19 2 3 - - 1 - 2 1
Seuraamusmaksu - 1 - 3 4 3 5 2 2 3 -

* Finanssivalvonta ei ole enää 1.1.2013 lukien voinut antaa julkista huomautusta rikkomuksesta, joka on tehty sen jälkeen

Finanssivalvonta on vuonna 2023 tehnyt kahdeksan tutkintapyyntöä poliisille sekä antanut yhden julkisen varoituksen ja määrännyt yhden rikemaksun.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2013–2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tapauksia yhteensä  100 83 127 104 95 108 150 155 115 127 191
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  47 36 57 48 58 71 83 105 65 88 145
Markkinoiden manipulointi  28 23 40 31 24 23 50 39 41 21 31
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 17 18 24 23 12 12 15 9 6 13 11
Muut 8 6 6 2 1 2 2 2 3 5 4

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia oli 191 vuonna 2023.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 213 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2024.

Finanssivalvonta lähetti vuonna 2023 neljä virka-apupyyntöä ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Virka-apupyyntöjä vastaanotettiin yksi.