Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2013–2023H1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1
Tutkintapyyntö poliisille 4 3 5 2 6 5 2 6 8 5 5**
Julkinen huomautus* - - 2 - - - - - - - -
Julkinen varoitus 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2 -
Rikemaksu 6 2 19 2 3 - - 1 - 2 1
Seuraamusmaksu - 1 - 3 4 3 5 2 2 3 -

* Finanssivalvonta ei ole enää 1.1.2013 lukien voinut antaa julkista huomautusta rikkomuksesta, joka on tehty sen jälkeen.
** Luku päivitetty 27.9.2023.

Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.–30.6.2023 tehnyt viisi tutkintapyyntöä poliisille sekä määrännyt yhden rikemaksun.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2013–2023H1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1
Tapauksia yhteensä  100 83 127 104 95 108 150 155 115 127 100
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  47 36 57 48 58 71 83 105 65 88 81
Markkinoiden manipulointi  28 23 40 31 24 23 50 39 41 21 15
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 17 18 24 23 12 12 15 9 6 13 4
Muut 8 6 6 2 1 2 2 2 3 5 0

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 100 kappaletta aikavälillä 1.1.–30.6.2023.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 112 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2023.