Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2010–30.6.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.1.-30.6.2020
Tutkintapyyntö poliisille 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6
Julkinen huomautus 3 3 3 - - 2 - - - - -
Julkinen varoitus - - 3 2 2 - 2 5 3 1 -
Rikemaksu 1 5 14 6 2 19 2 3 - - -
Seuraamusmaksu - - - - 1 - 3 4 3 5 1

Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.-30.6.2020 tehnyt kuusi tutkintapyyntöä poliisille ja antanut yhden seuraamusmaksun.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2010–30.6.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.1.-30.6.2020
Tapauksia yhteensä  70 80 85 100 83 127* 107 96 108 151 92
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  27 34 23 47 36 57* 47 59 69 83 67
Markkinoiden manipulointi  11 23 35 28 23 40 31 24 24 51 20
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 25 16 23 17 18 24 24 11 13 15 4
Muut 7 7 4 8 6 6 5 2 2 2 1

* Luvut on korjattu 10.10.2016

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 92 kpl aikavälillä 1.1.-30.6.2020.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 76 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2020.

Finanssivalvonta lähetti 1.1.-30.6.2020 yhden virka-apupyynnön ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Saapuneita virka-apupyyntöjä ei ollut.