Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2012–2022H1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1
Tutkintapyyntö poliisille 5 4 3 5 2 6 5 2 6 8 1
Julkinen huomautus* 3 - - 2 - - - - - - -
Julkinen varoitus 3 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2
Rikemaksu 14 6 2 19 2 3 - - 1 - -
Seuraamusmaksu - - 1 - 3 4 3 5 2 2 3

* Finanssivalvonta ei ole enää 1.1.2013 lukien voinut antaa julkista huomautusta rikkomuksesta, joka on tehty sen jälkeen.

Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.–30.6.2022 tehnyt yhden tutkintapyynnön poliisille sekä antanut kaksi julkista varoitusta ja kolme seuraamusmaksua.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2012–2022H1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1
Tapauksia yhteensä  85 100 83 127 104 95 108 150 155 115 66
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  23 47 36 57 48 58 71 83 105 65 45
Markkinoiden manipulointi  35 28 23 40 31 24 23 50 39 41 13
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 23 17 18 24 23 12 12 15 9 6 6
Muut 4 8 6 6 2 1 2 2 2 3 2

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 66 kpl aikavälillä 1.1.2022–30.6.2022.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 77 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2022.

Finanssivalvonta lähetti 1.1.–30.6.2022 kuusi arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyvää virka-apupyyntöä ulkomaisille valvontaviranomaisille. Saapuneita virka-apupyyntöjä vastaanotettiin yksi.