Vakuutusmeklarit

Katsaukset ja tilastot vakuutusmeklareiden toiminnasta vuosilta 2004–2011. Tiedot perustuvat vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamiin liiketoimintakertomuksiin.