Verkkouutinen 3.7.2020 – 13/2020

Nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointiraja edelleen 0,1 %

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) päätti 16.3.2020 alentaa nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointirajaa tilapäisesti 0,2 prosentista 0,1 prosenttiin. ESMA on 10.6.2020 päättänyt jatkaa raportointirajan alentamista koskevaa päätöstä 17.6.2020 alkaen kolmella kuukaudella. Päätöksellä ei ole vaikutusta nettomääräisten lyhyiden positioiden julkistamisrajaan (0,5 %).

ESMAn päätöksen perusteella luonnollisen tai oikeushenkilön, jolla on säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettuun osakkeeseen liittyvä nettomääräinen lyhyt positio, tulee ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta positiosta, jos positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,1 prosenttia liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Lisätietoja