Verkkouutinen 1.4.2020 – 9/2020

ESMA on antanut kannanoton IFRS 9:n soveltamisesta pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 25. maaliskuuta kannanoton IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit mukaisten odotettavissa olevien luottotappioiden laskemisesta pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kannanoton sisältö korostuu erityisesti luottolaitosten taloudellisessa raportoinnissa, mutta sen sisältö ja ohjeet soveltuvat yleisesti myös muiden yhtiöiden IFRS-raportointiin. ESMAn mielestä IFRS 9:n periaatepohjaisuus on riittävän joustava huomioimaan poikkeustilanne uskottavasti raportoinnissa.

Kannanotto sisältää huomioita luottoriskin merkittävän lisääntymisen ja odotettujen luottotappioiden arvioimiseen. Arvioinnissa tulisi huomioida poikkeukselliset tilapäiset olosuhteet sekä niiden vaikutukset odotettavissa oleviin luottotappioihin ympäristössä, jossa tulevaisuuteen suuntautuva informaatio ei ole luotettavaa tai sitä ei ole saatavilla.

Lisäksi kannanotossa kiinnitetään huomiota läpinäkyvyyteen. ESMAn mukaan yhtiöiden on tärkeää antaa taloudellisessa raportoinnissaan riittävässä määrin lisätietoa, jotta sijoittajien on mahdollista saada kokonaiskuva pandemian vaikutuksista yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun IFRSn soveltaminen edellyttää käyttämään merkittävää harkintaa.

IASB on verkkosivuillaan julkistanut ohjeita IFRS 9:n soveltamisesta

Finanssivalvonta kiinnittää huomiota myös seuraaviin tiedotteisiin, joissa käsitellään taloudellista raportointia:

Lisätietoja antaa

Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)fiva.fi tai puh. 0400 606 734