Valvottavatiedote 26.3.2020 – 10/2020

EBAlta ja ESMAlta tarkennuksia vakavaraisuussääntelyyn, IFRS 9:ään ja kuluttajansuojaan koronaepidemiaan liittyen

EBA ja ESMA ovat julkaisseet tiedotteissaan 25.3. tarkennuksia vakavaraisuussääntelyn ja rahoitusinstrumentteja koskevan IFRS-standardin soveltamisesta sekä kuluttajansuojasta koronaepidemiaan liittyen. Finanssivalvonta huomioi tiedotteissa esitetyt kannanotot valvonnassaan.

EBA on 25.3. julkistanut tiedotteen vakavaraisuussääntelyn soveltamisesta ja kuluttajansuojasta koronaepidemiatoimenpiteiden valossa. Tiedotteessa esitettyjen vakavaraisuussääntelyä koskevien kannanottojen tavoitteena on selventää maksukyvyttömyys- ja lainanhoitojoustokäsitteiden soveltamista. Lisäksi siinä esitetään näkemyksiä joihinkin rahoitusinstrumentteja koskevaan IFRS-standardiin liittyviin asioihin. Finanssivalvonta kiinnittää luottolaitosten huomiota siihen, että suuresta maksuohjelmamuutosasioiden määrästä aiheutuvien operatiivisten haasteiden hallitsemiseksi voidaan prosessiratkaisuissa tiedotteessa esitetyllä tavalla tilapäisesti noudattaa riskiperusteista lähestymistapaa. 

Tiedotteessa selostetaan lisäksi toimenpiteitä kuluttajansuojan ja maksupalvelujen toimivuuden turvaamiseksi. Siinä ilmoitetaan myös joistakin koronaepidemian vuoksi pidennetyistä määräajoista.

Myös ESMA on 25.3. julkistanut tiedotteen, jossa annetaan soveltamisohjeistusta IFRS 9:n mukaiseen odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan. Tiedotteessa esitettyjen kannanottojen tavoitteena on yhtenäistää taloudellista raportointia ja auttaa listayhtiöitä tunnistamaan ne IFRS 9:n kohdat, joihin erityisesti koronaepidemian ja sen perusteella tehtyjen toimien johdosta liittyy soveltamishaasteita.

Lisätietoja antaa

  • EBAn tiedotteen osalta Berndt Hertsberg, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5011 tai berndt.hertsberg(at)finanssivalvonta.fi (vakavaraisuusvalvonta) ja Timo Peltonen, neuvonantaja, puhelin 09 183 5551 tai timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi (kuluttajansuoja ja maksupalvelut)
  • ESMAn tiedotteen osalta Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5383 tai tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet