Verkkouutinen 20.1.2017 – 1/2017

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2006–2015: Vakuutusliikkeen tulos ja kannattavuus heikkenivät edelleen

Vakuutusliikkeen hinnoittelunäkökulmasta laskettu tulos heikkeni vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Tulosta huononsi nettovastuuvelalle kohdistetun riskittömän tuoton ennätyksellisen alhainen taso, joka puolestaan johtui matalasta korkotasosta. Tulos suhteessa maksutuloon oli 4,3 prosenttia, joka oli alhaisempi kuin koko tarkastelujakson 2006–2015 keskiarvo 13,1 prosenttia. Tulos on ollut positiivinen koko tarkastelujakson ajan, ja maksutasoa voidaan pitää turvaavana.

Kannattavuusmielessä vuosi 2015 oli lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen osalta kolmea edellisvuotta heikompi. Vuoden 2015 aikana tehdyt laskuperustemuutokset olivat merkittävin syy tuloksen heikkenemiseen. Vakuutusliikkeen tulos suhteessa vakuutusmaksuihin oli -8,3 prosenttia, kun vastaava kymmenen vuoden keskiarvo oli noin 10,8 prosenttia.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutustoimintaan sitoutunut pääoma tuotti vuonna 2015 laskelmien mukaan 5,2 prosentin tappion. Koko tarkastelujakson 2006–2015 keskimääräinen tuotto oli 13,7 prosenttia.

Vuonna 2015 lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti 11 suomalaista vakuutusyhtiötä. Neljän suurimman vakuutusyhtiön osuus markkinoista oli 89 prosenttia.

Vuotuinen selvitys sisältää vakuutuslajitietojen lisäksi yhtiökohtaisia laskelmia

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta. Selvityksessä julkaistaan koko vakuutuslajin tietojen lisäksi myös yhtiökohtaisia laskelmia. Selvityksessä esitetään tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä.

Ruotsinkielinen yhteenveto selvityksestä on suomenkielisen analyysiosion sivuilla 2–3.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533.

Liitteet