Verkkouutinen 26.1.2016 – 2/2016

Finanssivalvonta käsitteli 117 arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvää tapausta vuonna 2015

Finanssivalvonta sai vuoden 2015 aikana sen käsiteltävänä olleista arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä valvontatapauksista valmiiksi 117 (2014: 83). Näistä 47:ssä (36) selvitettiin mahdollista sisäpiirintiedon väärinkäyttöä, 40:ssä (23) markkinoiden vääristämistä ja 24:ssä (18) arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta ja 6:ssa (6) muuta tekoa.

Käsitellyt tapaukset perustuvat sekä Finanssivalvonnan omiin havaintoihin, sen rutiiniselvityksiin kaupankäynnin valvonnan yhteydessä että Finanssivalvonnalle tulleisiin ilmoituksiin. Listayhtiön merkittävän, esimerkiksi yrityskauppaa koskevan pörssitiedotteen yhteydessä Finanssivalvonta tutkii kaupankäyntiä rutiininomaisesti ilman, että on olemassa mitään varsinaista epäilyä esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Finanssivalvonta seuraa listayhtiöiden tiedottamista ja säännöllistä raportointia sekä muuta tiedonantovelvollisuutta ja selvittää valvontahavaintojensa perusteella tiedottamisen asianmukaisuutta. Finanssivalvonta saa myös vihjeitä ja ilmoituksia mm. pörssiltä, sijoituspalvelun tarjoajilta, tiedotusvälineistä, yksittäisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta.

Suomalaisella sijoituspalvelun tarjoajalla tai ulkomaalaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitsevalla sivuliikkeellä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Finanssivalvonnalle, jos sillä on syytä epäillä, että liiketoimeen saattaa liittyä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai markkinoiden vääristämistä. Finanssivalvonta sai kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoituspalveluntarjoajilta yhteensä 58 ilmoitusta epäilyttävistä arvopaperikaupoista tai muista liiketoimista (2014: 64). Pörssiltä ilmoituksia tuli 30 (2014: 27). Ilmoitus ei tarkoita, että kyseessä olisi väärinkäytös. Kyse on ilmoitusvelvollisen havaitsemasta poikkeavasta liiketoimesta tai kaupasta, joissa voi olla syytä epäillä, että tapaukseen saattaa liittyä sisäpiirintiedon lainvastaista käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, minkä vuoksi asia tulee saattaa Finanssivalvonnan tietoon. Ilmoitus voi liittyä esimerkiksi kaupankävijän isoihin kauppoihin ennen tulosjulkistusta tai kauppoihin, joilla on vaikutusta päätöskurssiin.

Markkinoiden vääristämiseen liittyvien tapausten lukumäärä on kasvanut edellisvuodesta. Kasvu selittyy pääosin välittäjien automatisoitujen valvontajärjestelmien tuottamilla hälytyksillä. Taulukossa tiedonantovelvollisuuden luvut sisältävät listayhtiöiden jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen, liputusvelvollisuuteen ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvät selvitykset. Viime aikoina valvonnassa on painotettu liputusvelvollisuuden noudattamisen seurantaa, mikä näkyy myös liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä annettujen hallinnollisten sanktioiden määrässä. Tilaston muut tapaukset sisältävät mm. lyhyeksimyyntiin liittyviä tapauksia.

Taulukossa on kaikki Finanssivalvonnan tänä vuonna tekemät tutkintapyynnöt ja sen antamat hallinnolliset seuraamukset. Finanssivalvonta teki viisi tutkintapyyntöä poliisille sekä antoi kaksi julkista huomautusta ja määräsi 19 rikemaksua.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Sari Helminen, puhelin 010 831 5264.

Katso myös