Verkkouutinen 8.7.2015 – 9/2015

Finanssivalvonnan tutkinnassa 102 arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyä alkuvuonna 2015

Finanssivalvonnalla oli tammi–kesäkuussa 2015 tutkinnassa 102 (edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona 86) arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyä. Näistä epäilyistä 41 (26) liittyy sisäpiirintiedon väärinkäyttöön, 27 (18) markkinoiden vääristämiseen ja 30 (34) arvopaperimarkkinalain mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen ja 4 (8) muihin väärinkäytöksiin.

Finanssivalvonta tutkii väärinkäyttöepäilyjä omasta aloitteestaan, mutta se saa myös ilmoitusten ja vihjeiden kautta tietoja epäilyttävistä tapauksista mm. pörssiltä, markkinaosapuolilta, tiedotusvälineistä, yksittäisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta. Finanssivalvonta sai kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoituspalveluntarjoajilta yhteensä 37 ilmoitusta epäilyttävistä arvopaperikaupoista tai muista liiketoimista (30.6.2014: 30). Suurin osa ilmoituksista tuli kotimaisilta toimijoilta. Pörssiltä ilmoituksia tuli 15 (30.6.2014: 13).

Palveluntarjoajien ilmoitusten lukumäärä on ollut kasvussa, mikä selittyy osin palveluntarjoajien omien valvontajärjestelmien tehostumisella sekä ilmoituskynnyksen madaltumisella. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitus ei ole luonteeltaan tutkintapyyntö, vaan ilmoitusvelvollisen havaitsema poikkeava liiketoimi tai seikka, jossa voi olla syytä epäillä arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöä. Epäilys voi syntyä, jos yleisen kokemuksen perusteella liiketoimessa on jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Ilmoitusvelvollisen ei edellytetä tutkivan kauppoja tai niiden taustoja.

Tiedonantovelvollisuuden luvut sisältävät listayhtiöiden jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen, liputusvelvollisuuteen ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvät selvitykset.

Taulukossa on kaikki Finanssivalvonnan tänä vuonna 30.6. mennessä tekemät tutkintapyynnöt ja sen antamat hallinnolliset seuraamukset. Finanssivalvonta teki yhden tutkintapyynnön poliisille sekä antoi kaksi julkista huomautusta ja määräsi yhdeksän rikemaksua.

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, puhelin 010 831 5255
  • markkinavalvoja Laila Hietalahti, puhelin 010 831 5244

Katso myös