Valvottavatiedote 28.3.2022 – 18/2022

Yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon määrittely oikein varmistaa yrittäjän sosiaaliturvaa - työeläkeyhtiöt ovat korjanneet havaittuja puutteita työtulon vahvistamisen prosessissa

Finanssivalvonnan vuoden 2021 alussa toteuttama teema-arvio yrittäjän eläkelain mukaisen (YEL) työtulon määrittelystä osoitti siinä olevan puutteita, joita on korjattu: työeläkeyhtiöt ovat lisänneet ohjeistusta, koulutusta ja raportointia sen varmistamiseksi, että yrittäjän työtulo on määritetty sääntelyn edellyttämälle tasolle. Tällä varmistetaan yrittäjän sosiaaliturvan ja toisaalta valtion maksaman osuuden oikea taso yrittäjien eläkkeissä.

Teema-arvio selvitti eläkelaitosten käytäntöjä yrittäjän eläketurvan pohjaksi määriteltävän työtulon vahvistamisessa. Eläkelaitoksen tehtävä on vahvistaa yrittäjän työpanosta vastaava työtulo. Työeläkeyhtiöiden tekemät työtulon vahvistamispäätökset olivat selvityksen mukaan valtaosin yrittäjän hakemuksen mukaisia eikä niissä ollut osoitettavissa riittävää tapauskohtaista harkintaa sääntelynmukaisen tason varmistamiseksi. Vahvistetut työtulot eivät kaikilta osin myöskään vastanneet tasoa, joka niillä yhtiöiden omien ohjeiden mukaan pitäisi olla.

Muutoksia on tehty kaikissa työeläkeyhtiöissä. Yhtiöt ovat kertoneet kehittäneensä erityisesti mm. työtulon harkintavaiheen resursointia, ilmoitettuun työtuloon liittyvää harkintaa ja kirjaamista sekä yrittäjille suunnatun tiedottamisen laatua. Toimenpiteinä on toteutettu myös esimerkiksi sisäisten ohjeiden ja prosessien päivittämistä, raportoinnin muutoksia, tietojärjestelmien ja digityökalujen kehitystä sekä myyjien ja henkilöstön koulutusta. Tavoitteena on saada yrittäjien eläke- ja muut YEL-sidonnainen sosiaaliturva kuntoon sekä vastaamaan työntekijän turvaa sääntelyssä tarkoitetulla tavalla.

Finanssivalvonta arvioi korjausten olevan oikeasuhtaisia. Jatkossa seurataan, onko niiden vaikuttavuus ollut riittävä.

Eläkelaitos vahvistaa yrittäjän työpanosta vastaavan työtulon

Yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo ei ole vapaasti valittavissa, vaan sen tulee vastata yrittäjän työpanosta. Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on yrittäjän eläkelain mukaan se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen tässä laissa tarkoitettua yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Yrittäjän eläkevakuutukseen vahvistettu työtulo vaikuttaa jäävän usein matalaksi suhteessa työpanokseen, ja tilastojen perusteella aloittavien yrittäjien työtulon määrän keskiarvo maanlaajuisesti on aleneva. Tällaisen mahdollisen laajan alivakuuttamisen seurauksena on paitsi yrittäjien sosiaaliturvan heikentyminen, myös valtion maksaman eläkeosuuden kasvu.

Lisätietoja antaa

Timo Holopainen, valvontapäällikkö, puhelin 09 183 5661 tai timo.holopainen(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös