Valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

Finanssivalvonta pidentää 28.3.2020 antamansa voitonjakosuosituksen voimassaoloaikaa EKP:n ja ESRB:n suosituksiin perustuen siten, että sen suorassa valvonnassa olevat luottolaitokset eivät maksaisi, eivätkä sitoutuisi maksamaan, osinkoa tai muuta voitonjakoa tilikausilta 2019 ja 2020 1.1.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia, kun ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako.

EKP on myös tarkentanut linjaustaan vakavaraisuus- ja likviditeettipuskurien käytöstä koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa taloustilanteessa (EKP:n lehdistötiedote 28.7.2020). Finanssivalvonta soveltaa vastaavia periaatteita suorassa valvonnassaan oleviin luottolaitoksiin. Luottolaitosten odotetaan tarvittaessa käyttävän puskureita reaalitalouden luotottamiseen ja tappioiden kattamiseen.

Lisäksi Finanssivalvonta suosittelee valvomiaan luottolaitoksia noudattamaan suurta varovaisuutta päättäessään muuttuvasta palkitsemisesta tilanteissa, joissa palkitseminen voisi johtaa laitoksen vakavaraisuusaseman heikkenemiseen.

Suomessa ESRB:n suositusta sovelletaan luottolaitosten ohella myös vakuutusyhtiöihin. Finanssivalvonta on antanut vakuutusyhtiöiden voitonjakorajoituksista ja muuttuvasta palkitsemisesta valvottavatiedotteen (valvottavatiedote 6.4.2020 – 19/2020), ja sen linjaukset säilyvät muuttumattomina.

Lisätietoja antaa

Apulaisjohtaja Jyri Helenius sekä suosituksen käytännön soveltamisesta 7.8. saakka Aleksi Kaakinen ja 10.8. alkaen Minna Sahari. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 (arkisin klo 9-16).

Katso myös