Valvottavatiedote 1.11.2019 – 56/2019

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön liitännäistoimintaa sekä sopivuus- ja luotettavuusilmoituksia koskevat Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 1.11.2019

Finanssivalvonta on 23.9.2019 muuttanut Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevia määräyksiä ja ohjeita (6/2015). Liitännäistoimintaa ja sopivuus- ja luotettavuusilmoituksia koskevat muutokset astuvat voimaan 1.11.2019.

Samalla otetaan käyttöön uusi ilmoituslomake, jolla vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle johdon ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuudesta ja luotettavuudesta (ns. fit & proper -ilmoituslomake). Lomake on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa kyseessä olevien määräysten ja ohjeiden yhteydessä. 

Uudistuksen sisältö

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräyksien ja ohjeiden uudistamisen tarkoituksena on päivittää ja selkeyttää sääntelyä. Uudet määräykset ja ohjeet korostavat vakuutusyhtiöiden oman toiminnan merkitystä säännösten soveltamisessa. Muutokset koskevat henki- ja vahinkoyhtiöiden määräysten ja ohjeiden 6/2015 lukua 5 Liitännäistoiminta ja lukua 9 Sopivuus- ja luotettavuusilmoitukset.

Johdon sopivuus- ja luotettavuusarviointi on olennainen osa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää. Nimitysvaiheen arvioinnin lisäksi vakuutusyhtiön tulee varmistaa, että ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat ovat jatkuvasti tehtäviinsä sopivia, luotettavia ja ammattitaitoisia.

Toimivan johdon ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden osaamisella (muun muassa compliance) on keskeinen merkitys sen varmistamisessa, että vakuutusyhtiön harjoittama toiminta on sääntelyn mukaista vakuutustoimintaa.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.11.2019.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Katri Jokinen, lakimies, katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi
  • Tony Airio, vastuuvalvoja, tony.airio(at)finanssivalvonta.fi
  • Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 6/2015