Valvottavatiedote 7.12.2018 – 53/2018

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 28.12.2018

​Finanssivalvonta on antanut 3.12.2018 kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat muutetut määräykset ja ohjeet 2/2016 seuraaville valvottaville

  • luottolaitokset
  • sijoituspalveluyritykset
  • luottolaitosten omistusyhteisöt
  • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksilla pannaan täytäntöön

  • 1.1.2019 voimaan tulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset aiheuttamat muutokset
  • vaihtoehtoinen tapa esittää kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien korkotuotot ja –kulut sekä osinkotuotot arvopaperikaupan nettotuotoissa sekä
  • toteutuneiden luottotappioiden esittäminen samassa erässä odotettavissa olevien luottotappioiden kanssa.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2018, ja niitä sovelletaan IFRS 16 muutosten osalta 1.1.2019 alkaen ja muiden muutosten osalta jo vuodelta 2018 laadittavaan tilinpäätökseen.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä lausuntopalvelut.fi verkkosivulla.

Lisätietoja antaa

Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai sähköposti jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 2/2016