Valvottavatiedote 27.11.2017 – 63/2017

PRIIPs-sääntelyn edellyttämien avaintietoasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle – sääntely voimaan 1.1.2018

PRIIPs-sääntelyn soveltaminen alkaa 1.1.2018. PRIIPs-sääntely koskee niitä palveluntarjoajia, jotka valmistavat ja tarjoavat PRIIPs-tuotteita yksityissijoittajille. Näitä ovat muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat. Palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, key information document).

Avaintietoasiakirjojen toimittaminen

Pyydämme toimittamaan avaintietoasiakirjat osoitteeseen PRIIPS-KID(at)fiva.fi. Finanssivalvonnalle toimitettavan avaintietoasiakirjan tulee olla tekstimuotoinen pdf-tiedosto (ei skannattu, ei kuva).

Avaintietoasiakirja tulee nimetä siten, että pdf-dokumentin nimestä käy ilmi kyseessä olevan PRIIP-tuotteen kehittäjä, PRIIP-tuotteen nimi ja sen riski-indikaattori. Nämä kolme tietoa tulee erottaa toisistaan alaviivoin. Riski-indikaattorista nimeen laitetaan pelkkä numero (1–7).

Malliesimerkki: Rahastoyhtiö X_sijoitusrahasto suomi_5

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (228/2017) säätää paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasetuksessa tarkoitettujen avaintietoasiakirjojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Lain 37 c §:n mukaan ”paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän tai tuotteen myyjän tulee toimittaa tuotteesta laadittu paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasetuksessa tarkoitettu avaintietoasiakirja tiedoksi Finanssivalvonnalle viimeistään, kun tuotteen tarjoaminen aloitetaan Suomessa”.

PRIIPS-sääntelyn soveltamiseen liittyvät tiedustelut ja kysymykset

Muut PRIIPs-sääntelyyn ja valvontaan liittyvät tiedustelut ja kysymykset pyydämme lähettämään osoitteeseen PRIIPSquestions(at)fiva.fi.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata keskeisiin ja laajempaa joukkoa koskeviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä voivat olla mm. kansallisten markkinoiden ominaispiirteisiin liittyvät kysymykset. Fivan antamista vastauksista annamme tietoa tarpeen mukaan PRIIPs-hankesivustolla tai uutiskirjeellä.

Merkittäviä sääntelytulkintoja vaativat kysymykset välitämme tarvittaessa PRIIPsin soveltamiseen liittyvien alemman asteisten EU-säädösten ja ohjeiden valmisteluun. Euroopan valvontaviranomaiset valmistelevat ja julkaisevat kysymys- ja vastausyhteenvetoja (Q&A) PRIIPs-sääntelyn soveltamisesta.

PRIIPs-uutiskirjeen tilaaminen

Finanssivalvonta julkaisee jatkossa PRIIPs-uutiskirjeitä tarpeen mukaan PRIIPs-sääntelyyn ja valvontaan liittyen. Voit liittyä Fivan sähköisten julkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi Finanssivalvonnan jakelupalvelussa.

Lisätietoja paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista annettavasta avaintietoasiakirjasta (PRIIPs) Finanssivalvonnan sivuilta.

Lisätietoja antaa

Tero Oikarinen, markkinavalvoja, puh. 09 831 5241 tai tero.oikarinen(at)finanssivalvonta.fi