Valvottavatiedote 23.5.2017 – 29/2017

Muutoksia Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 6/2013 "Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto"

Muutokset arvopaperien tarjoamista ja listalleottoa koskevaan ohjeeseen 6/2013 tulevat voimaan 1.6.2017. Muutokset ovat teknisluonteisia ja johtuvat määräysten ja ohjeiden aihepiiriin kuuluvien säädösten muutoksista, uusien säädösten voimaantulosta ja uusista kansainvälisistä suosituksista.

Määräyksissä ja ohjeissa on huomioitu seuraavat uudet säädökset ja säädösmuutokset:

  • Joukkorahoituslaki (734/2016),
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/301 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen hyväksymistä ja julkistamista ja mainontaan liittyvien ilmoitusten levittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä
  • Arvopaperimarkkinalain muutos (519/2016)
  • Kirjanpitolain muutos (1376/2016).

Säädösmuutosten lisäksi Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty viittaus ESMAn antamaan ohjeeseen vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Ohje on osa Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 6/2016 "Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta". Myös viittauksia ESMAn antamiin tulkintoihin on päivitetty.

Lisätietoja antaa

Merja Elo, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5225 tai merja.elo(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 6/2013: Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto