Valvottavatiedote 15.6.2017 – 33/2017

Muutokset luototussuhteen laskennasta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 voimaan 1.10.2017

Luototussuhteen laskentaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015 on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2017.

Muutosten sisältö

Luoton määritelmä on muutettu kuluttajansuojalakiin ja luottolaitosten toiminnasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavaksi. Luototussuhteen laskennasta annettuun lukuun on lisätty uusi, vakuuksien arviointia koskeva luku.

Erityistilanteisiin, joissa valvottava voi poiketa rajoituksista, on lisätty lisäluototus, jolla estetään tai korjataan merkittävä vakuuden arvon lasku. Lisäksi laskentakaavan määritelmiä, kiinnitettyjen panttikirjojen arvostamiseen sekä asumisoikeussopimusten ja osaomistussopimusten arvostamiseen liittyviä kohtia on täsmennetty.

Yhteenveto saaduista lausunnoista

Määräyksiin ja ohjeisiin annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Yhteenveto ja saadut lausunnot ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta

Lisätietoja antavat

  • Jukka Aaltonen, riskiasiantuntija, p. 09 183 5217 tai jukka.aaltonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Tommi Orpana, johtava riskiasiantuntija, p. 09 183 5262 tai tommi.orpana(at)finanssivalvonta