Valvottavatiedote 1.2.2017 – 4/2017

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu voimaan 1.2.2017

Finanssivalvonta on antanut 10.1.2017 korko- ja rahoitusriskiraportointia koskevat uudet määräykset ja ohjeet. 

​Määräysten sisältö ja tavoite

Luottolaitosten riskitiedonkeruuta koskevia määräyksiä ja ohjeita on muutettu korko- ja rahoitusriskiraportoinnin osalta. Muutokset liittyvät korko- ja rahoitusriskiraportointiin käytettävien tiedonantajatason muutoksiin. Samassa yhteydessä rahoitusriskiraportoinnista annettu standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen on kumottu ja kyseiset määräykset ja ohjeet on siirretty soveltuvin osin määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu. Muutokset koskevat erityisesti yhteenliittymien raportointia. Muihin raportointikokonaisuuksiin ei ole tehty muutoksia.

Alla on listattu keskeiset muutokset korko- ja rahoitusriskiraportointien tiedonantajatasoissa:

Korkoriskiraportointi, R:

  • 260 korvaa tasot 284 ja 294


Rahoitusriskiraportointi, M:

  • 260 korvaa tasot 284 ja 294
  • 201 korvaa tason 292
  • 203, 287, 288 ja 289 tasot jäävät pois


Voimaantulo

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.2.2017. Ensimmäinen raportointiajankohta uusilla tiedonantajatasoilla on 30.6.2017 ja tiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle 20 pankkipäivän kuluessa raportoitavasta ajankohdasta.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin +358 10 831 5233, sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet