Valvottavatiedote 13.1.2017 – 2/2017

Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin voimaan 1.2.2017

Finanssivalvonta on antanut 10.1.2017 Työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 13/2012 sekä päivitetyt määräys- ja ohjekokoelmat eläkekassoille (FIVA 14/01.00/2016) ja eläkesäätiöille (FIVA 15/01.00/2016). Muutokset tulevat voimaan 1.2.2017.

Uudistuksen sisältö

1.1.2017 alkaen työeläkevakuutusyhtiöiltä, Merimieseläkekassalta, eläkesäätiöiltä ja eläkekassoilta edellytetään riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Vaatimus koskee myös lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja.

Uudessa riski- ja vakavaraisuusarviossa eläkesäätiön ja -kassan tulee arvioida vakuutusmaksujen käyttöä ja kehitystä pitkällä aikavälillä, joten lakisääteistä eläkevakuutusta hoitavien eläkesäätiöiden ja -kassojen nykymuotoinen riskienhallintasuunnitelma vakuutusmaksujen käytöstä vakavaraisuuden tukemiseksi poistuu. Työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan vakavaraisuuspääoman erän käyttöön ja seurantaan liittyvät kuvaukset sekä arviot sisällytetään jatkossa riski- ja vakavaraisuusarvioon.

Työeläkevakuutusyhtiöitä ja Merimieseläkekassaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ei tule muutoksia.

Saadut lausunnot

Määräysten johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja julkaistavaksi annetut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Tarja Taipalus, johtava matemaatikko, puhelin 010 831 5266, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet