Valvottavatiedote 29.2.2016 – 15/2016

Työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävä toiminta – määräykset ja ohjeet voimaan 1.3.2016

Finanssivalvonta on antanut 29.2.2016 työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävää toimintaa koskevat ohjeet ja sitä koskevat raportointimääräykset sekä muuttanut tämän johdosta eräitä muita määräyksiä ja ohjeita.

Määräysten ja ohjeiden sisältö ja tavoite

Toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja ottaen huomioon Finanssivalvonnan lakimääräiset tehtävät sekä työeläkevarojen kilpailullinen käyttö Finanssivalvonta katsoo tarpeelliseksi antaa työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat yleiset ohjeet ja raportointimääräykset. Määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

Ohje sisältää Finanssivalvonnan suosittamat periaatteet siitä, miten työeläkeyhtiöiden tulisi harjoittaa työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviä palveluita.

Ohjeen johdosta kumotaan työeläkevakuutusyhtiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 14/2012 työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulujen sisältöä koskevat kohdat ja muutetaan termistöä. Raportointia koskevia määräyksiä ja ohjeita 1/2011 ja 4/2015 muutetaan työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävien toimien osalta.

Määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 tulevat muutokset julkaistaan maaliskuun puolivälissä samaan aikaan kirjanpitolain uudistamisesta johtuvien muutosten kanssa. Määräysten ja ohjeiden 1/2011 tiedonkeruulomakkeen VO08 muutosten julkaisemisesta ilmoitetaan myöhemmin jakelupalvelutiedotteella, kun lomake on julkaistu tiedonkeruusovelluksessa.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.3.2016.

Valvonta

Ohjeet perustuvat tarkastushavaintoihin ja niiden perusteella annettuun tarkastuspalautteeseen. Finanssivalvonta kiinnittää valvonnassaan erityistä huomiota tarkastuspalautteen antamisen jälkeen työeläkevakuutusyhtiöiden solmimiin sopimuksiin ja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviin muihin lupauksiin sekä tapoihin, joilla työeläkevakuutusyhtiöitä kilpailutetaan ja arvioi niitä tämän ohjeen pohjalta.

Finanssivalvonta teki vuonna 2010 aloitteen työhyvinvointitoiminnan sääntelyksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Keväällä 2014 Finanssivalvonta päätti sisällyttää työhyvinvointia koskevan teematarkastuksen tarkastussuunnitelmiinsa. Tarkastus tehtiin saman sisältöisenä kaikille työeläkevakuutusyhtiöille. Tarkastus saatiin päätökseen kesällä 2015 ja sen tulokset julkistettiin syyskuussa 2015. Tarkastuksen yhteenvetona voidaan todeta, että työeläkevakuutusyhtiöiden toimintamallit eivät olleet yhtenäisiä.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntopalaute. Lausuntopalaute ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, puhelin 010 831 5263, sähköposti erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi ja johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet