Valvottavatiedote 19.5.2016 – 33/2016

Luottolaitostoimilupia sekä ilmoituksia suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 1.7.2016

Finanssivalvonta on 28.4.2016 antanut luottolaitostoimilupia sekä ilmoituksia suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa koskevat määräykset ja ohjeet 3/2016. Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan haettaessa toimilupaa luottolaitostoimintaan tai talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle. Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen perustamiseen Suomeen tai palvelujen tarjoamiseen Suomessa sivuliikettä perustamatta liittyvään ilmoitusmenettelyyn ja kolmannen maan luottolaitosten edustuston avaamiseen Suomessa liittyvään ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi määräyksiä ja ohjeita sovelletaan sellaisiin Suomessa toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöihin sekä ulkomaisten ETA-luottolaitosten ja kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeisiin, joiden toimiluvan edellytyksiä tai sivuliikeilmoitusta koskevissa tiedoissa on tapahtunut olennaisia muutoksia toimiluvan myöntämisen tai Finanssivalvonnalle tehdyn ilmoituksen jälkeen.

​Uudistuksen sisältö

Määräyksillä ja ohjeilla kumotaan Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista 3/2014 luku 5 Luottolaitoksen toimilupa ja muutetaan se vastaamaan voimassa olevaa sääntelyä. Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty myös luottolaitosten ulkomaan toimintoihin liittyvät ilmoitukset (notifikaatiot).

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2016.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavan Finanssivalvonnan määräyksen ja ohjeen

  • Määräykset ja ohjeet 3/2014: Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset luku 5 Luottolaitoksen toimilupa

Lisätiedot

Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antaa vastuuvalvoja Pauli Lundén, puhelin 010 831 5320, sähköposti pauli.lunden(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 3/2016 (pdf)