Tiedoksianto 28.6.2019 – 3/2019

Finanssivalvonnan päätös rajoittaa hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä ei-ammattimaisille asiakkaille

Finanssivalvonnan päätös FIVA 6/02.05.21/2019

Rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 42 artiklan nojalla Finanssivalvonta on päättänyt rajoittaa hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä ei-ammattimaisille asiakkaille. Päätöksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan samanlainen rajoitus hinnanerosopimusten markkinoinnille, jakelulle ja myynnille kuin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) päätöksellä on väliaikaisesti voimassa EU:ssa 31.7.2019 saakka.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 19.7.2019 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 28.6.2019 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Jyrki Manninen, puh. 09 183 5205.

Helsingissä 28.6.2019

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)