Lehdistötiedote 15.3.2020

Finanssivalvonta seuraa finanssisektorin tilannetta tehostetusti

Koronaviruspandemia on heikentänyt merkittävästi maailman ja Suomen talouden näkymiä. Pandemia uhkaa vaikeuttaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia myös Suomessa. Finanssivalvonta seuraa finanssisektorin tilannetta tehostetusti ja on ryhtynyt yhteistyössä eurooppalaisten ja suomalaisten viranomaisten kanssa toimiin, joiden avulla edistetään rahoituksen saatavuutta ja markkinoiden häiriötöntä toimintaa pandemiasta huolimatta.

Finanssivalvonta on mukana Euroopan keskuspankin (EKP) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) päätöksenteossa. EKP ja EBA päättivät 12.3.2020 useista toimista pankkien luotonannon helpottamiseksi. Finanssivalvonta teki sosiaali- ja terveysministeriölle 13.3.2020 ilmoituksen poikkeuksellisista olosuhteista finanssimarkkinoilla työeläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden uhatessa heiketä.  

Finanssivalvonta vahvistaa, että Euroopan keskuspankin linjausten mukaisesti pankkien tietyt lisäpääoma- ja likviditeettivaatimukset on mahdollista väliaikaisesti alittaa. Tämä helpottaa luottolaitoksien kykyä huolehtia yritysten ja kotitalouksien rahoittamisesta ja lieventää pandemian negatiivisia talousvaikutuksia.

Finanssivalvonnan johtokunta on käynnistänyt työn kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien pääomavaatimusten tason pikaiseksi tarkistamiseksi.

Vuoden 2019 lopulla Suomen finanssisektori oli vakavarainen ja kohtaa siten muuttuneen tilanteen hyvistä lähtökohdista. Finanssivalvonta kertoo finanssisektorin tilannearviostaan ja tehdyistä toimista tarkemmin tiistaina 17.3. klo 10.00 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit -lehdistötilaisuudessaan.  

Katso myös