Lehdistötiedote 13.3.2020

Finanssivalvonnalta ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriölle poikkeuksellisista olosuhteista finanssimarkkinoilla

Finanssivalvonnan arvion mukaan finanssimarkkinoilla vallitsevat sellaiset poikkeukselliset olosuhteet, joiden vuoksi työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus uhkaa heiketä nopeasti ja merkittävästi.

Keskimääräinen vakavaraisuus on jo laskenut viime viikkojen markkinamyllerryksen johdosta. Finanssivalvonta on tehnyt asiasta ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriöille, kuten laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta edellyttää.

Ilmoituksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö harkitsee lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä.

Korjattu sijoittamisten muotoon sijoitusten.