Lehdistötiedote 20.3.2020

Euroopan keskuspankki täsmentänyt ohjeistustaan sääntelyn joustoista – Finanssivalvonta: Kaikki joustot tulee kanavoida pandemian vaikutusten lieventämiseen

Euroopan keskuspankki on tänään julkistanut lisätietoa toimista, joilla se pyrkii tukemaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien kykyä vastata koronavirustilanteeseen ja jatkaa kotitalouksien ja yritysten rahoittamista. EKP on selventänyt 12.3. antamaansa tiedotetta tiettyjä lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksia koskevista helpotuksista.

Finanssivalvonta tukee EKP:n tiedotteessa mainittuja toimenpiteitä ja soveltaa siinä kuvattuja käytäntöjä valvonnassaan oleviin pankkeihin. Sekä EKP että Finanssivalvonta ovat pyrkineet tukemaan pankkien kykyä jatkaa yritysten ja kotitalouksien rahoittamista monin eri tavoin.

EKP:n 12.3. julkistaman päätöksen myötä pankkien on sallittu joustaa lisäpääoma- ja likviditeettivaatimusten täyttämisessä. Finanssivalvonnan 17.3. julkistamalla makrovakauspäätöksellä järjestelmäriskipuskuri on poistettu ja luottolaitoskohtaisia vaatimuksia on tarkistettu.

Lisäksi hallitus on tänään julkistanut 12 miljardin euron lisärahoituksen yrityksille Finnveran kautta. Ensisijainen toimintamalli on takaustoiminta, jossa pankit myöntävät luotot.

– EKP:n pankkivalvonnan joustot ja aiemmin tällä viikolla julkistetut Finanssivalvonnan makrovakausvaatimusten alennukset sekä tänään hallituksen julkistama tukipaketti on tarkoitettu pankkien luotonantokyvyn vahvistamiseen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Finanssivalvonta seuraakin tarkasti, että pankit kohdistavat kevennykset tähän tarkoitukseen eivätkä ne kanavoidu osinkojen tai tulospalkkioiden maksuun, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Katso myös